Baza technologii


Logo wpisu Armageddon System - globalne ostrzeganie o zagrożeniach

Armageddon System - globalne ostrzeganie o zagrożeniach

Noidss Sp. z o.o.

Opis technologii / usługi

Od wielu lat rządy największych krajów świata jak i liczne organizacje pozarządowe pracują nad przygotowaniem międzynarodowego systemu, który informował będzie mieszkańców o nadchodzących lub aktualnych niebezpieczeństwach, związanych między innymi z anomaliami pogodowymi, ale również każdym innym zdarzeniem stwarzającym zagrożenie (napad na bank, przekroczone stany alarmowe parametrów życia, pylenie dla alergików, tsunami, wyciek środka rażącego i wiele innych). Schemat działania systemu polega na uruchomieniu centrum zarządzania ostrzeżeniami, obsługiwanego przez całą dobę, gdzie otrzymywane informacje będą na bieżąco przekazywane według poszczególnych regionów w danym kraju. Informacje te pochodziły będą przede wszystkim ze środków masowego przekazu (TV, Internet, radio, mail, telefon itd.). Każdy użytkownik systemu będzie poprzez usługi lokalizacji w urządzeniu mobilnym miał możliwość bieżącego monitorowania danych ze swojego regionu. W momencie potwierdzenia zagrożenia, dyspozytor zakreśla obszar zagrożony specjalnym kręgiem wskazującym promień zagrożenia. W tym momencie system wyłapuje numery telefonów oraz urządzeń Armageddon znajdujące się w strefie zagrożenia. Dyspozytor przygotowuje krótką, ale znaczącą treść ostrzeżenie, rzut graficzny, screen mapy z dokładnym oznaczeniem miejsca wystąpienia zagrożenia i nadaje w systemie do wszystkich wyłapanych numerów. Zaplanowano, iż wdrożone zostaną dwa produkty Armagedon, pierwszy w postaci aplikacji mobilnej zaś drugi w postaci urządzenia Armagedon (cywilny oraz wojskowy). System pod centrum zarządzania ostrzeżeniami oraz Aplikacja mobilna zostały już stworzone. Urządzenie zostanie przygotowane w ciągu 6 miesięcy. Aplikacja będzie bezpłatna jednakże będzie ona usługą abonamentową, koszt subskrypcji rocznej wyniesie zaledwie 25 zł/netto, taka sama opłata obowiązywała będzie użytkowników urządzeń Armagedon jednakże urządzenie kosztowało będzie w każdym kraju ok. 500 zł Netto ( opłata jednorazowa wraz z kosztem przesyłki ). Różnica pomiędzy aplikacją, a urządzeniem polega na tym, że URZĄDZENIE Armageddon będzie małym i szczególnie odpornym na temperaturę, wodę i wstrząsy urządzeniem mobilnym, z dużo bardziej wydajną baterią, systemem S.O.S, SMS. Urządzenie zaleca się instalować w mieszkania, domach, pojazdach lub jako gadżet w plecaku, torbie. Aplikacja mobilna znajdzie się w podatnych na uszkodzenia telefonach komórkowych. Należy założyć, iż aplikacja będzie przede wszystkim narzędziem mającym pomagać użytkownikom w codziennym życiu osobom, które nie zwracają uwagi na fakt włączonej opcji „Lokalizacji” i ryzyka infiltracji lub kradzieży danych przez otoczenie. Można zatem przyjąć, iż zdecydowana większość użytkowników zdecyduje się na aplikację mobilną, bowiem urządzenie przeznaczone będzie przede wszystkim dla osób podróżujących, świadomych zagrożeń, cierpiących na różne ograniczenia w życiu wynikające z ich schorzenia (nadciśnienie, alergie, osoby starsze). Przyjmuje się, iż 70% przychodu pochodziło będzie z usługi abonamentowej z aplikacji mobilnej i tylko 30% pochodziło będzie z opłaty abonamentowej od użytkowników urządzeń Armageddon. W momencie przemieszczania się osoby w inne miejsce, system zawsze wyłapie numer, gdy ten znajdzie się w strefie zagrożenia.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Nasz system jest pierwszym systemem na świecie o charakterze ostrzegania: globalno-światowego, krajowego, wojewódzkiego, miastowego, dzielnicowego, ulicowego. Centrum zarządzania ostrzeżeniami, to innowacyjny system zakreślania obszaru zagrożonego i pomiaru promienia strefy pod ostrzeżenie tak, aby ostrzeżenie dotarło do konkretnej grupy osób, znajdujących się w strefie zagrożenia. Ostrzeżenia przekazujemy w formie treści oraz grafiki (zdjęcie, screenu mapy z oznaczeniem punktu zagrożonego). Systemowi towarzyszy urządzenie wyświetlające ostrzeżenia. Po co skoro funkcjonuje aplikacja na Smartphony? Telefony są źródłem wszelkich informacji o Nas, gromadzimy tam potężną ilość informacji i zdarzeń z nami związanych. To można ukraść w prosty sposób, również poprzez włączoną opcję "Lokalizacji". My dajemy dodatkowy "Gadżet", który wymaga co prawda włączonej opcji lokalizacji, ale nie gromadzi jakichkolwiek innych informacji, system jest chroniony. Urządzenie będzie miało opcję wykorzystania Cywilnego oraz Wojskowego. Oba urządzenia będą odporne na skrajne czynniki atmosferyczne, z szyfrowanymi dostępami do urządzeń oraz centrum zarządzania ostrzeżeniami, System posiada alternatywę działania radiowego, gdy system łącz internetowych na świecie zostanie uszkodzony. Jeżeli więc system ulegnie zniszczeniu, to nasz system i tak będzie przekazywał ostrzeżenia i komunikaty w sposób radiowy.

Zastosowanie rynkowe

System zarządzania ostrzeżeniami z aplikacją oraz również z urządzeniem Cywilnym jest dedykowany dla każdego, międzynarodowego obywatela. Wskazać należy, iż w dużej większości będą to osoby świadome zagrożeń lub świadome swojego schorzenia, które powinni monitorować. System połączony z urządzeniem "Wojskowym" jest dedykowany dla żołnierzy. Liczba ilość zdarzeń, które powinny zostać wygenerowane, jako ostrzeżenie jest bardzo dużo. Chcemy to robić bardzo precyzyjnie i z przesyłaniem ostrzeżenia do konkretnej grupy osób, znajdujących się w strefie zagrożenia. Po co dla Wojska, skoro mają telefony, a może nawet tablety? Dajemy urządzenie odporne na skrajne czynniki atmosferyczne, komfortowe i praktyczne, szyfrowane i nie wymagające koniecznie podłączenia do sieci. Urządzenie to będzie miało opracowany system wydłużonej żywotności baterii i jej dodatkowego ładowania. Nasze urządzenie ma pomóc w ratowaniu życia przez przekazywanie odpowiednich ostrzeżeń, komunikatów, rozkazów, dzięki którym Osoba zainteresowana podejmie należyte decyzje i czynności. System umożliwia działanie oraz przejmowanie numerów i urządzeń międzynarodowych.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Noidss Sp. z o.o.

NIP: 9542684063

Adres www: http://www.noidss.com

Typ podmiotu: Przedsiębiorstwo

Wielkość: Małe

Forma ochrony

Zgłoszenie wynalazku

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja
Sprzedaż praw własności
Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Dodano 12 maja 2021 16:52

Wróć na stronę "Bazy"