Baza technologii


Logo wpisu Asta Resources - Inventory Of Things, Asta Surveys

Asta Resources - Inventory Of Things, Asta Surveys

Asta Labs sp. z o.o.

Opis technologii

Asta Inventory Of Things, Asta Surveys - rozwiązanie zrealizowane w technologii mobile & cloud, pozwala na zarządznie informacją o stanie infrastruktury, urządzeń, obiektów. Pozwala na zorganizowanie procesu przeglądów, mobilnego zbierania danych i zgłaszania usterek. Model zasobów może być elastycznie definiowany przez administartora z dokładnością do komponentów obiektów i atrybutów ich opisujących. Formularze ankietowe mogą być konfigurowane przez administartora i mogą zawierać pola otwarte, wyboru, zdjęcia, adnotacje na schematach i zdjęciach etc. Obsługiwane są kody QR, kreskowe, tagi NFC. Można w elastyczny sposób z wykorzystaniem mechanizmów workflow zintegrować z wewnętrznymi procesami i systemami klienta. Zgłoszenia mogą być kierowane na podstawie zdefiniowanych reguł workflow. Można na bierząco otrzymywać informacje o zgłoszeniach dotyczących zasobów.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

W pełni mobilne (aplikacje pobierane ze sklepów store) oferowane w modelu private lub public cloud. Rozwiązanie zawiera system ewidencji obiektów, mobilnych przeglądów i zgłoszeń z wykorzystaniem formularzy ankietowych. Technologi wyróżnia się prostotą wdrożenia, łatwością i mobilnością używania, elastycznością w zakresie konfiguracji modelu infrastruktury, zbieranych danych w formularzach ankietowych, oraz definiowanych reguł przy pomocy workflow. Rozwiązanie ma przewagę nad konkuręcją m.in. oferując zakres funkcjonalny, który można próbować osiągnąć stosując kilka oddzielnych produktów wzajamnie je integrując. W stosunku do konkurencji pozwala na elastyczne konfigurownie w trakcie komercyjnego użytkowania.

Zastosowanie rynkowe

Przeglądy urządzeń i obiektów, zgłaszenie usterek i nieprawidłowości. Monitoring z wykorzystaniem sensorów IoT. Ocena stanu technicznego sprzętu, monitoring infrastruktury i urządzeń. Instalacje i modernizacje obiektów. Planowanie napraw.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Asta Labs sp. z o.o.

NIP: 5252518124

Adres www: http://www.astalabs.com

Typ podmiotu: Przedsiębiorstwo

Wielkość: Małe

Forma ochrony

Strzeżone know-how

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja
Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)
Umowa produkcyjna (podwykonawstwo)
Komercyjne usługi badawcze

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Dodano 12 maja 2021 16:52

Wróć na stronę "Bazy"