Baza technologii


Logo wpisu Asystent eksploatatora oczyszczalni ścieków

Asystent eksploatatora oczyszczalni ścieków

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Opis technologii

Technologia wspomaga pracę głównie projektantów, technologów i eksploatatorów oczyszczalni ścieków bytowych, komunalnych lub przemysłowych. Serwer wykorzystuje się jako system wspomagający komercyjny symulator oczyszczalni ścieków lub jako moduł do nowo tworzonego (na indywidualne zlecenie). W przypadku złożonych, często silnie nieliniowych, procesów do określania wartości zadanych dla sterowanych zmiennych procesowych (tzw. punktu pracy) wykorzystuje się symulacje komputerowe. Niezależnie od stosowanego symulatora procesu oczyszczania ścieków wymagana jest okresowa kalibracja parametrów (współczynników) kinetycznych i stechiometrycznych modelu matematycznego

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Oczyszczalnie ścieków stanowią skomplikowany system, w skład którego wchodzi znaczna liczba rozmaitych procesów technologicznych, takich jak procesy transportu ścieków czy mechaniczne, fizyko-chemiczne i biologiczne procesy oczyszczania. Od kilku lat jednym z narzędzi rutynowo wykorzystywanych w projektowaniu i eksploatacji systemów oczyszczania ścieków staje się modelowanie matematyczne. Odpowiednio sformułowany model pozwala między innymi na redukcję czasu przy testowaniu nowych rozwiązań technologicznych w realnie istniejących systemach oczyszczania ścieków czy na prowadzenie analizy symulacyjnej w obszarze zmienności parametrów operacyjnych znacznie przekraczających dopuszczalne warunki funkcjonowania danej instalacji. Jednakże główną zaletą modelowania matematycznego jest możliwość bezpiecznego i szybkiego testowania dowolnej liczby wariantów koncepcyjnych, konstrukcyjnych i operacyjnych

Zastosowanie rynkowe

Więcej informacji na stronie internetowej: ciitt.up.poznan.pl

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

NIP: 7770004960

Kraj: Polska

Adres www: http://puls.edu.pl/

Typ podmiotu: Jednostka naukowa

Forma ochrony

Zgłoszenie wynalazku

Poziom gotowości technologicznej

TRL 8

Forma komercjalizacji

Licencja
Sprzedaż praw własności

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby posiadają prawa własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Dodano 12 maja 2021 16:52

Wróć na stronę "Bazy"