Baza technologii


Logo wpisu Audyt energetyczny obiektów przemysłowych i użyteczności publicznej

Audyt energetyczny obiektów przemysłowych i użyteczności publicznej

Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy Aparatury Badawczej i Dydaktycznej COBRABiD Sp. z o.o.

Opis technologii / usługi

Audyt energetyczny zgodnie z art. 3 Dyrektywy ESD (Efficency and energy Services Directive 2006/32/WE w sprawie efektywności energetycznej użytkowników końcowych i usług energetycznych) to systematyczna procedura pozwalająca na zdobycie odpowiedniej wiedzy o profilu istniejącego zużycia energii danego budynku lub zespołu budynków, operacji lub instalacji przemysłowej oraz usług prywatnych lub publicznych, która określa i kwantyfikuje możliwości realizacji inwestycji prowadzących do uzyskania opłacalnych ekonomicznie oszczędności energetycznych oraz informuje o uzyskanych wynikach analiz w tym zakresie.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

- Obniżenie rachunków za energię na potrzeby ogrzewania lub chłodzenia lub klimatyzowania budynków - Podstawa do weryfikacji mocy zamówionej, ponieważ audyt obejmuje obliczenie aktualnego obciążenia cieplnego - Wskazanie możliwości usprawnień, oraz propozycja wyboru przedsięwzięć modernizacyjnych ograniczających koszty eksploatacji

Zastosowanie rynkowe

Pomiar istniejącego zużycia energii, obliczenie aktualnego obciążenia cieplnego, wskazanie możliwości usprawnień i przedsięwzięć modernizacyjnych ograniczających koszty.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy Aparatury Badawczej i Dydaktycznej COBRABiD Sp. z o.o.

NIP: 5250008703

Adres www: http://www.cobrabid.pl

Typ podmiotu: Jednostka naukowa

Forma ochrony

Strzeżone know-how

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)
Umowa produkcyjna (podwykonawstwo)

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Dodano 12 maja 2021 16:52

Wróć na stronę "Bazy"