Baza technologii


Logo wpisu Automatyczna Myjnia Lokomotyw z wykorzystaniem wody w obiegu zamknietym

Automatyczna Myjnia Lokomotyw z wykorzystaniem wody w obiegu zamknietym

AP ARTUS Sp. z o. o. Spółka Komandytowa

Opis technologii / usługi

Automatyczna Myjnia Lokomotyw z wykorzystaniem wody w obiegu zamkniętym. Proponowane rozwiązanie przynależy do obszaru nr 4. Ekologia, energooszczędność, elektromobilność. Pojazd trakcyjny musi być bezwzględnie sprawny. W przypadku elektrycznych zespołów trakcyjnych, autobusów szynowych, czy też wagonów osobowych, czystość jest istotnym elementem systemu utrzymania. W przypadku lokomotyw, ich wygląd jest już drugoplanowy, zwłaszcza jeśli chodzi o prowadzenie pociągów towarowych. Lokomotywy myte są rzadko, najczęściej na bocznicach, pod gołym niebem, w sposób ręczny w miejscach do tego nieprzystosowanych. Mycie odbywa się bez podczyszczania ścieków i bez odzysku wody. Środki na bazie kwasów niszczą tabor i środowisko naturalne. Na torach kolejowych brak miejsc do profesjonalnego mycia pojazdów, tak aby ścieki zawierające resztki ropopochodnych nie przedostawały się w torowisko i do wód gruntowych. Proponowane rozwiązanie umożliwia umycie lokomotywy: całorocznie w miejscach do tego przeznaczonych; w czasie ok. 0,5 godziny w dowolnej porze dnia; w sposób zautomatyzowany i energooszczędny; za pomocą ekologicznych środków myjących; z odzyskiem i ponownym wykorzystaniem wody; w sposób ergonomiczny i bezpieczny. Najważniejsze cechy i funkcjonalności technologii: Hala o długości ok. 30 / 50 m z torem położonym na płycie szczelnej do jednoczesnej obsługi jednej/dwóch lokomotyw; Automatyczna myjnia szczotkowa; Infrastruktura techniczna do wejścia na dach i mycia dachu pojazdu; Instalacja do oczyszczania ścieków po myciu i uzdatniania wody obiegowej; Zaplecze techniczne na urządzenia; Zaplecze socjalne dla pracowników obsługujących i maszynistów oczekujących.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Automatyczna Myjnia Lokomotyw z wykorzystaniem wody w obiegu zamkniętym. Obszar nr 4 - Ekologia, energooszczędność, elektromobilność. Korzyści niewymierne: poprawa wizerunku firmy, poprzez świadczenie usług przewozowych czystymi lokomotywami Korzyści wymierne: całoroczne mycie lokomotyw w miejscach do tego przeznaczonych; możliwość umycia lokomotywy w ok. 0,5 godziny w dowolnej porze dnia; poprawa warunków pracy obsługi poprzez automatyzację procesu mycia; odzysk wody ze ścieków i przeznaczenie jej do ponownego użycia; mniejsze zużycie wody czystej i mniejsza tym samym produkcja ścieków; mniejsze zużycie środków myjących oraz energii elektrycznej; zmniejszenie zatrudnienia Działalność komercyjna: możliwość świadczenia usług mycia podmiotom trzecim - dodatkowe przychody dla firmy

Zastosowanie rynkowe

Transport kolejowy Komunikacja miejska tramwajowa Komunikacja miejska autobusowa i trolejbusowa

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: AP ARTUS Sp. z o. o. Spółka Komandytowa

NIP: 7792437643

Adres www: http://www.apartus.pl

Typ podmiotu: Przedsiębiorstwo

Wielkość: Małe

Forma ochrony

Chronione prawem autorskim

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Dodano 12 maja 2021 16:52

Wróć na stronę "Bazy"