Baza technologii


Logo wpisu Autonomiczny Zespół Rejestrująco – Pomiarowy  AZRP

Autonomiczny Zespół Rejestrująco – Pomiarowy AZRP

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG

Opis technologii / usługi

Zadaniem opracowanego AZRP jest długoterminowy pomiar parametrów atmosfery w podziemnych zakładach górniczych, kluczowych z punktu widzenia bezpieczeństwa pracy, z zachowaniem ich nienaruszalności i trwałości. W efekcie uzyskuje się podniesienie poziomu bezpieczeństwa powszechnego poprzez pomiar parametrów środowiskowych umożliwiający: wypracowanie nowych metod walki z zagrożeniami powodowanymi stosowaną techniką górniczą, badanie przyczyn występowania zagrożeń w związku ze stosowaną techniką górniczą. Z uwagi na funkcjonalność i zastosowane zabezpieczenia urządzenie to można stosować również w innego rodzaju zakładach, np. w rafineriach, elektrowniach itp.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

AZRP to nowatorskie w skali światowej rozwiązanie, które wyróżnia się: wykonywaniem pomiarów niezależnych, równolegle realizowanych z pomiarami dokonywanymi przez systemy monitorowania stosowane w danym zakładzie górniczym, rozszerzoną funkcjonalnością pomiarów o pomiary stężeń tlenu, dwutlenku węgla i siarkowodoru oraz ciśnienia powietrza – oprócz wykonywanych także standardowo pomiarów stężeń metanu i tlenku węgla oraz pomiaru prędkości powietrza, archiwizowaniem danych pomiarowych przez okres jednego miesiąca, co pozwala urządzeniu AZRP pełnić rolę „czarnej skrzynki”. Umożliwia to także przeprowadzanie analiz wyników pomiarów wybranych wielkości fizycznych przez organy nadzoru górniczego i jednostki naukowo-badawcze.

Zastosowanie rynkowe

System AZRP przeznaczony jest dla: kopalni węgla kamiennego jednostek nadzoru górniczego jednostek naukowo-badawczych rafinerii elektrowni

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG

NIP: 6340125399

Kraj: Polska

Adres www: http://www.emag.lukasiewicz.gov.pl

Typ podmiotu: Jednostka naukowa

Forma ochrony

Strzeżone know-how
Chronione prawem autorskim

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby posiadają prawa własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Dodano 12 maja 2021 16:52

Wróć na stronę "Bazy"