Baza technologii


Logo wpisu Autotermiczna instalacja do uwęglania biomasy

Autotermiczna instalacja do uwęglania biomasy

Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla

Opis technologii

Autotermiczna instalacja do toryfikacji biomasy w sposób bezprzeponowy o wydajności 50 kg/h produktu. Medium grzewcze: torgaz (300-450oC).

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

poprawa właściwości paliwowych biomasy (wartości opałowej, zdolności przemiałowej, homogeniczności, zdolności magazynowania), możliwość wykorzystania biomas o różnych właściwościach fizyko-chemicznych (w tym biomas pochodzenia odpadowego), możliwość prowadzenia procesu w szerokim spektrum temperatury co umożliwia również produkcję biowęgla, możliwość prowadzenia procesu w sposób autotermiczny.

Zastosowanie rynkowe

przewoźna instalacjo do toryfikacji biomasy na cele energetyczne, stacjonarna instalacja do toryfikacji biomasy zintegrowana z węzłem peletyzacji, przewoźna instalacja do produkcji biowęgla jako nośnika nawozów oraz ulepszacza gleb.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla

NIP: 6480008765

Adres www: http://www.ichpw.zabrze.pl

Typ podmiotu: Instytut naukowo - badawczy

Wielkość: Średnie

Forma ochrony

Strzeżone know-how
Chronione prawem autorskim

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Dodano 12 maja 2021 16:52

Wróć na stronę "Bazy"