Baza technologii


Logo wpisu Badania modelowe uderzenia hydraulicznego w instalacjach przeciwpożarowych

Badania modelowe uderzenia hydraulicznego w instalacjach przeciwpożarowych

Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej Sp. z o.o.

Opis technologii / usługi

Opracowanie algorytmu pozwalającego na zlokalizowanie przekrojów wystąpienia maksymalnych sił wywołanych nieustalonymi przepływami (w tym przez uderzenie hydrauliczne) w instalacjach przeciwpożarowych, obliczenie ich wartości oraz określenie zakresu wyboczeń przewodów pod wpływem działających sił.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Zwiększenie bezpieczeństwa pracy instalacji przeciwpożarowych poprzez prawidłowe zabezpieczenie przed wystąpieniem uderzenia hydraulicznego oraz negatywnymi skutkami tego zjawiska. Zmniejszenie kosztów inwestycyjnych.

Zastosowanie rynkowe

Zabezpieczenie instalacji przeciwpożarowych przed uszkodzeniem w chwili ich uruchomienia oraz zmniejszenie kosztów inwestycyjnych związanych z przewymiarowaniem podpór punktów stałych. Prawidłowy dobór parametrów wytrzymałościowych podpór punktów stałych oraz przekrojów, w których powinny być lokalizowane na instalacji. Pozwoli to rozwiązać problemy bezpieczeństwa instalacji przeciwpożarowych, szczególnie tych o znacznych wymiarach geometrycznych, zarówno wypełnionych wodą, jak i sprężonym powietrzem.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej Sp. z o.o.

NIP: 7010360620

Adres www: http://www.ibs.pw.edu.pl

Typ podmiotu: Przedsiębiorstwo

Wielkość: Małe

Forma ochrony

Strzeżone know-how
Chronione prawem autorskim

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)
Umowa produkcyjna (podwykonawstwo)
Komercyjne usługi badawcze

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Dodano 12 maja 2021 16:52

Wróć na stronę "Bazy"