Baza technologii


Logo wpisu Badania tribologiczne metodą ,,ball-on-disc.

Badania tribologiczne metodą ,,ball-on-disc.

Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania

Opis technologii / usługi

Badania tribologiczne metodą ball-on-disc prowadzone są przy użyciu uniwersalnego testera UMT-2MT z oprogramowaniem i wyposażeniem firmy CETR. Badania takie obejmują: wyznaczanie współczynnika tarcia, współczynnika zużycia materiałów współpracujących ze sobą z dużymi prędkościami w pokojowej/podwyższonej temperaturze. W szczególności badanie tribologiczne metodą ball-on-disc pozwala na: szybkie wyznaczanie (in-situ) zmian współczynnika tarcia, zużycia oraz oporności elektrycznej pary trącej w czasie testu; dokładne wyznaczanie współczynnika zużycia próbki po teście oraz obrazowanie wytarcia z wykorzystaniem wchodzącego w skład zestawu systemu skanowania 3D (profilometr igłowy wysokiej rozdzielczości wyposażony w kamerę CCD); kompleksową obróbkę, wizualizację oraz eksport danych z wykorzystaniem dołączonego specjalistycznego oprogramowania; ograniczenie kosztownych prób pracą narzędzi skrawających przeznaczonych do obróbki z wysokimi prędkościami skrawania (HSC - ang. High Speed Cutting), badanie szerokiej gamy materiałów monolitycznych i powlekanych - metalicznych, ceramicznych, kompozytowych, supertwardych, narzędziowych w warunkach pracy zbliżonych do rzeczywistych (np. występujących przy skrawaniu z dużymi prędkościami HSC – High Speed Cutting).

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Zalety stosowania technologii to szeroki zakres temperatury badań (20÷1000°C), szeroki zakres prędkości obrotowej dysku (od 0,1 obr/min do 4000 obr/min), precyzyjne obciążanie i pozycjonowanie próbki względem przeciwpróbki realizowane za pomocą serwomechanizmu, możliwość programowania różnych przebiegów czasowych obciążenia, przemieszczenia, nagrzewania itd. za pomocą skryptów, w tym np. opcja ustawienia spiralnej trajektorii próbki względem przeciwpróbki z zachowaniem stałej prędkości liniowej; 2-kanałowy przetwornik sygnału: obciążenie/siła tarcia o szerokim zakresie pomiaru sił od 0,2 do 100 N i rozdzielczości 5 mN; opcja pomiaru oporności elektrycznej pary trącej. Kompleksowa obróbka, wizualizacja oraz eksport danych z wykorzystaniem dołączonego specjalistycznego oprogramowania. Ograniczenie kosztownych prób pracą narzędzi skrawających przeznaczonych do obróbki z wysokimi prędkościami skrawania (HSC - ang. High Speed Cutting)

Zastosowanie rynkowe

Branża drzewno-papiernicza Energetyka i Paliwa Górnictwo i Hutnictwo

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania

NIP: 6750001774

Adres www: http://www.ios.krakow.pl

Typ podmiotu: Instytut naukowo - badawczy

Wielkość: Średnie

Forma ochrony

Inna forma ochrony:
None

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Komercyjne usługi badawcze

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby posiadają prawa własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Dodano 12 maja 2021 16:52

Wróć na stronę "Bazy"