Baza technologii


Logo wpisu Biblioteka fagowa oraz białko specyficzne oddziałujące z S100A7

Biblioteka fagowa oraz białko specyficzne oddziałujące z S100A7

Wrocławskie Centrum Badań EIT+

Opis technologii / usługi

Wśród białek specyficznie oddziałujących z wybranymi antygenami najczęściej wykorzystywane są przeciwciała i ich fragmenty. Komercyjne ich zastosowanie może być ograniczone ze względu na ich niską stabilność oraz skomplikowaną strukturę trzecio- i czwartorzędową oraz glikozylację łańcuchów ciężkich, co sprawia że do ich produkcji konieczne jest zastosowanie eukariotycznych systemów ekspresyjnych. Białka o podobnych do immunoglobulin właściwościach wiązania ligandów, jednak mniej skomplikowanej budowie i wyższej stabilności, mają szansę na zastąpienie przeciwciał w wielu zastosowaniach. Nasza oferta obejmuje syntetyczną, fagową bibliotekę polipeptydów zaprojektowanych na podstawie sekwencji zmiennych receptorów limfocytów – białek pełniących funkcję przeciwciał u kręgowców bezszczękowych, prezentowanych na fagach M13, z której możliwa jest izolacja wariantów o dowolnych właściwościach. Skonstruowana biblioteka składa się ze 108 wariantów, randomizacji poddano 11 pozycji w łańcuchu polipeptydowym. Jakość uzyskanej biblioteki oceniono bardzo wysoko, poprawność sekwencji oszacowano na poziomie 94%. Przedmiotem oferty jest również wyselekcjonowany z biblioteki wariant specyficznie oddziałujący z markerem nowotworowym S100A7.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Skonstruowana biblioteka białek umożliwia izolację wariantów specyficznie oddziałujących z dowolnym antygenem. Składniki biblioteki mogą być wydajnie nadprodukowane w formie rozpuszczalnej przy zastosowaniu zarówno bakteryjnych jak i ssaczych systemów ekspresyjnych i charakteryzują się bardzo wysoką stabilnością termiczną i chemiczną. Funkcjonalność biblioteki została potwierdzona eksperymentalnie.

Zastosowanie rynkowe

Medycyna, biotechnologia i farmacja selekcja z biblioteki białek specyficznie oddziałujących z wybranymi antygenami wariant specyficznie oddziałujący z markerem nowotworowym S100A7 może znaleźć zastosowanie w diagnostyce, jako element chipów białkowych, testów immunologicznych oraz obrazowaniu

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Wrocławskie Centrum Badań EIT+

NIP: 8942930022

Adres www: http://www.eitplus.pl

Typ podmiotu: Jednostka naukowa

Wielkość: Duże

Forma ochrony

Zgłoszenie wynalazku

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja
Sprzedaż praw własności
Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:52

Wróć na stronę "Bazy"