Baza technologii


Logo wpisu BIOŁUGOWANIE METALI CIĘŻKICH ZE STAŁYCH ODPADÓW PRZEMYSŁOWYCH PRZY WYKORZYSTANIU MIESZANYCH KONSORCJÓW MIKROORGANIZMÓW

BIOŁUGOWANIE METALI CIĘŻKICH ZE STAŁYCH ODPADÓW PRZEMYSŁOWYCH PRZY WYKORZYSTANIU MIESZANYCH KONSORCJÓW MIKROORGANIZMÓW

Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej Sp. z o.o.

Opis technologii / usługi

Przedmiotem projektu jest proces usuwania metali ciężkich z wybranych stałych odpadów przemysłowych na drodze biotechnologicznej, przy wykorzystaniu mieszanych konsorcjów drobnoustrojów autotroficznych i heterotroficznych, w tym bakterii wytwarzających biologiczne substancje powierzchniowo czynne.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Proekologiczna; efektywna; tania; wykorzystuje substraty odpadowe. Umożliwia usunięcie metali z odpadów, co ogranicza ich uwalnianie do środowiska podczas składowania; umożliwia odzysk metali; wpływa pozytywnie na zagospodarowanie odpadów.

Zastosowanie rynkowe

Możliwość wykorzystania technologii do eliminacji metali z odpadów przemysłowych w celu ich późniejszego zagospodarowania lub bezpiecznego składowania; odzysk metali ciężkich.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej Sp. z o.o.

NIP: 7010360620

Adres www: http://www.ibs.pw.edu.pl

Typ podmiotu: Przedsiębiorstwo

Wielkość: Małe

Forma ochrony

Strzeżone know-how
Chronione prawem autorskim

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Sprzedaż praw własności
Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)
Komercyjne usługi badawcze

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Dodano 12 maja 2021 16:52

Wróć na stronę "Bazy"