Baza technologii


Logo wpisu Bioreaktor Hydrofitowy z biopreparatem

Bioreaktor Hydrofitowy z biopreparatem

Instytut Nowych Technologii Inżynierii Środowiska

Opis technologii / usługi

Technologia biorektaora hydrofitowego z bioprepratem jest odpowiedzią na wzrastające zapotrzebowanie na energooszczędne i niezawodne technologie przydomowych oczyszczalnie ścieków. Opracowana technologia pozawala na eliminacje dotychczasowych problemów z jakimi zmagały się oczyszczalnie tego typu, znacząco poprawiając warunki hydrauliczne i tlenowe wewnątrz złoża filtracyjnego. Zastosowanie rozruchowego biopreparatu którego specyfika została opracowane pod kątem bioreaktora pozwala na zapobiegnięcie uwstecznianie się form usuwanych związków biogennych a także zwiększa pojemność buforującą biorektora. Wyznaczniki technologii: Odporność na zmiany stężeń i ilość dopływających ścieków Wyniesiona konstrukcja filtra osadzona w kopcu zwiększająca zakres stosowalności o tereny podmokłe Struktura układu warstw filtracyjnych gwarantuje utrzymanie stabilnych warunków hydraulicznych i termicznych w bioreaktorze. Polepszenie warunków chemicznych warstw filtracyjnych poprzez stosowanie biopreparatu Stosowanie biopreparatu wspomagającego biologiczne i chemiczne procesy usuwanie zanieczyszczeń Poprawa potencjału buforującego biorekatora poprzez stosowanie biopraparatu Stabilność pracy technologii bez względu na warunki klimatyczne i meteorologiczne Wysoka zawartość kwasów humusowych w biopreparacie Brak emisji odorów oraz hałasu

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Eksploatacja biorektora jest dużo mniej skomplikowana niż oferowane technologie osadu czynnego czy złóż biologicznych, które są bardzo zautomatyzowane i energochłonne. Na tle konkurencji, technologia biorektora hydrofitowego wyróżnia się również niższą ceną co jest szczególnie ważne dla potencjalnych odbiorców zamieszkujących tereny wielskie. Ważne z punktu widzenia obszarów stosowalności jest zdolność biorektora do pracy przy zmiennych warunkach ilościowych i jakościowych dopływających ścieków. Biorektor utrzymuję pełną operatywność nawet w czasie gdy brak jest jakiegokolwiek dopływu ścieków w okresie przekraczającym 3 miesiące. Koszt rocznego zużycia prądu przez instalację ciśnieniową (pompę rozporządzającą) wynosi ok 20zł rocznie-jest to ok 20-krotnie mniej niż konkurencyjne systemy osadu czynnego czy złóż biologicznych. Biorca produktu uzyskuje roczne oszczędności związane z wywozem zanieczyszczeń ponad 10krotnie mniejsze niż w przypadku rozwiązania ze zbiornikiem bezodpływowym (szambo). Łatwość eksploatacji i niezawodność produktu oszczędza czas użytkownikowi na naprawach i konserwacji. Oczyszczalnia może stanowić element małej architektury wkomponowanej w wystrój działek i ogrodów.

Zastosowanie rynkowe

Ochrona środowiska: technologii jest w pełni przyjazna środowisku- nisko-emisyjna, energooszczędna, cicha . Jej stosowanie przyczynia się do poprawy warunków sanitarnychi terenów wiejskich dzięki czemu eliminowane są uciążliwe dla środowiska obszary punktowych zanieczyszczeń w postaci np nieszczelnych szamb czy nielegalnej utylizacji ścieków. Wysoka efektywność oczyszczania sprawia iż Istniej możliwość recyrkulacji oczyszczonych ścieków na potrzeby gospodarcze np. do podlewania ogródków.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Instytut Nowych Technologii Inżynierii Środowiska

NIP: 9251779155

Adres www: http://www.int.edu.pl

Typ podmiotu: Instytut naukowo - badawczy

Forma ochrony

Zgłoszenie wynalazku

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)
Umowa produkcyjna (podwykonawstwo)

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Dodano 12 maja 2021 16:52

Wróć na stronę "Bazy"