Baza technologii


Logo wpisu BIOSULFEX®

BIOSULFEX®

Zespół Innowacyjny PROMIS sp. z o.o.

Opis technologii / usługi

Siarkowodór - zawarty w surowym biogazie, powietrzu, gazach technologicznych lub wyziewach - poprzez kontakt z roztworem katalizatora jest usuwany i konwertowany do siarki elementarnej. Powstała siarka opuszcza urządzenie jako pulpa siarkowa. Równolegle z siarkowodorem – poprzez dobór odpowiednich parametrów procesu usuwane są siloksany i drobne zanieczyszczenia mechaniczne (pyły).

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

a . bardzo wysoka sprawność odsiarczania tak dla niskich, jak i bardzo dużych stężeń siarkowodoru w strumieniu wlotowym b. niskie koszty eksploatacyjne licząc na 1 m3 oczyszczanego gazu c. stabilny poziom odsiarczenia d. nie powoduje spadku ciśnienia oczyszczanego gazu e. jedynym produktem wytwarzanym wraz z oczyszczonym gazem jest siarka elementarna – potencjalny składnik nawozowy f. zajmuje małą przestrzeń w przeliczeniu na m3 oczyszczanego gazu

Zastosowanie rynkowe

Stosowana przez PROMIS technologia BIOSULFEX umożliwia przetwarzanie odpadów i koproduktów branży spożywczej w biogaz, który będzie się nadawać do dalszych zastosowań. Zarówno zakłady przetwórstwa rolnego jak i biogazownię rolnicze produkujące biogaz mają problem z wykorzystaniem go ze względu na zanieczyszczenia i zasiarczenie. Technologia firmy PROMIS skutecznie oczyszcza biogaz i pozwala na zastosowanie go jako paliwa. Powstająca w procesie oczyszczania siarka stanowi cenny surowiec do mieszanek użyźniających. Stosowana przez PROMIS technologia BIOSULFEX umożliwia oczyszczenie biogazu w stopniu pozwalającym na wszelkie zastosowanie energetyczne. Zastosowane w technologii BIOSULFEX rozwiązania techniczne wydłużają czas między remontami gazogeneratorów i pozwalają znacznie wydłużyć czas pracy oleju silnikowego. Niski koszt jednostkowego oczyszczenia biogazu i brak odpadów czynią technologią BIOSULFEX dedykowanym rozwiązaniem w branży energii odnawialnych. Jednocześnie stosowana technologia może być wykorzystana do oczyszczania gazu ziemnego oraz dezodoryzacji powietrza. Technologia Biosulfex stosowana do oczyszczania biogazu z równym powodzeniem może znaleźć zastosowanie w oczyszczaniu gazu ziemnego z zanieczyszczeń i siarkowodoru. Technologia BIOSULFEX pozwala na redukcję siarkowodoru w powietrzu i wyziewach technologicznych. Stosowana przez firmę PROMIS technologia umożliwia całkowite usunięcie uciążliwości zapachowych i zagrożenia odorami nawet przy bardzo wysokich stężeniach. Oczyszczanie biogazu powstającego na składowiskach odpadów i oczyszczaniach ścieków przy wykorzystaniu technologii BIOSULFEX pozwala na obniżenie kosztów remontów urządzeń energetycznych i minimalizują wydatki na oczyszczanie biogazu. Siarkowodór, siloksany i pyły są usuwane w procesie firmy PROMIS. Stosowana technologia jednocześnie minimalizuje ilość powstającego produktu oczyszczania – siarki elementarnej – której postać pozwala na bezpieczny transport i składowanie.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Zespół Innowacyjny PROMIS sp. z o.o.

NIP: 5210122947

Adres www: http://www.zipromis.pl

Typ podmiotu: Przedsiębiorstwo

Forma ochrony

Wynalazek

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Umowa produkcyjna (podwykonawstwo)

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Dodano 12 maja 2021 16:52

Wróć na stronę "Bazy"