Baza technologii


Logo wpisu Biozgodny implant do kontrolowanego uwalniania leków (projekt nr 94)

Biozgodny implant do kontrolowanego uwalniania leków (projekt nr 94)

Radosław Rudź

Opis technologii / usługi

Biozgodny implant opracowany przez naukowców z Uniwersytetu Jagiellońskiego składa się z trzech faz, z których każda spełnia odpowiednią rolę. Faza ceramiczna – hydroksyapatyt – tworzy szkielet i strukturę nośną dla inkorporowanego leku oraz, przez dobór porowatości i wielkości porów, pozwala na pierwotne modelowanie szybkości uwalniania leku. Spełnia także funkcję mineralnego rusztowania, wspomagającego poprzez swoje osteokonduktywne działanie rozwój tkanki kostnej. Polimer kwasu mlekowego poprawia właściwości mechaniczne porowatej struktury hydroksyapatytowej, a z całego implantu tworzy strukturę kompozytową. Jednocześnie służy do wtórnego modelowania czasu uwalniania się leku z implantu, przez odpowiedni dobór masy cząsteczkowej użytego polimeru. Im wyższa masa cząsteczkowa, tym uwalnianie jest dłuższe, ponieważ procesy degradacji macierzy zachodzą wolniej. W implancie zastosowano więc podwójny system regulacji szybkości uwalniania leku, co umożliwia uwalnianie leku w odpowiednich równomiernych dawkach, w odpowiednio długim czasie. Niepokryta polilaktydem faza hydroksyapatytowa, mając kontakt z kością może brać udział w procesie jej odbudowy, podczas gdy faza wzmacniająca będzie ulegać powolnej degradacji połączonej z uwalnianiem leku. W porównaniu do podobnych dostępnych rozwiązań nowy implant cechuje się lepszymi własnościami mechanicznymi, pozwalającymi na zastosowanie go w układzie ruchu, w którym generowane są niekorzystne naprężenia.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

1) Spełnia funkcję mineralnego rusztowania, wspomagającego poprzez swoje osteokonduktywne działanie rozwój tkanki kostnej. 2) Poprawia właściwości mechaniczne porowatej struktury hydroksyapatytowej, a z całego implantu tworzy strukturę kompozytową. 3) Służy do wtórnego modelowania czasu uwalniania się leku z implantu, przez odpowiedni dobór masy cząsteczkowej użytego polimeru. Im wyższa masa cząsteczkowa, tym uwalnianie jest dłuższe, ponieważ procesy degradacji macierzy zachodzą wolniej.

Zastosowanie rynkowe

Przedmiotem wynalazku jest biozgodny implant przeznaczony do miejscowego, kontrolowanego uwalniania leku i regeneracji tkanki kostnej. Implant ten może zawierać lek o działaniu antybakteryjnym i antyseptycznym, znajdujący zastosowanie w leczeniu oraz zapobieganiu rozwoju zakażeń w chirurgii twarzoczaszki oraz stomatologii.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Forma ochrony

Wynalazek
Zgłoszenie wynalazku

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja
Sprzedaż praw własności
Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)
Komercyjne usługi badawcze

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Dodano 12 maja 2021 16:52

Wróć na stronę "Bazy"