Baza technologii


Logo wpisu Blachodachówka do połaci dachowych o zwiększonej izolacyjności od dźwięków uderzeniowych

Blachodachówka do połaci dachowych o zwiększonej izolacyjności od dźwięków uderzeniowych

Centrum Inkubacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej

Opis technologii / usługi

Przedmiotem wynalazku jest blachodachówka charakteryzująca się zmniejszonym poziomem uderzeniowym dźwięku mierzonym pod dachem wykonanym z tej blachodachówki w porównaniu z istniejącymi rozwiązaniami. Efekt ten uzyskano poprzez pokrycie blachodachówki warstwa tłumiącą w okolicach przetłoczenia. Zastosowanie tej technologii rozwiąże problem generowania nadmiernego hałasu pod dachami z blachodachówki.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Korzystnymi cechami wynalazku jest to, że część stalowa blachodachówki nie będzie się bezpośrednio stykała z łatą lub z sąsiednią blachodachówką, ale pośrednio poprzez warstwę tłumiącą. Istotą wynalazku jest przekładka izolacyjna trwale naniesiona na blachodachówkę. Rozwiązanie to pozwoli wyeliminować całkowicie lub w większym stopniu główne przyczyny powstawania dźwięku uderzeniowego pod dachem, będącego następstwem opadów deszczu, silnego wiatru czy nagrzewania sie dachu. Zastosowanie rozwiązania pozwoli na obniżenie poziomu uderzeniowego dźwięku, o co najmniej 3 dB.

Zastosowanie rynkowe

Aktualnie do wykonywania połaci dachowych wykorzystuje się powszechnie blachodachówki wykonane z blachy stalowej pokrytej warstwą farby. Profil falisty blachodachówki powstaje w wyniku przeprowadzonego procesu walcowania, a jego kształt zależy od użytych walców i odległości między nimi. Dodatkowo wykonuje się prostopadłe do profilu falistego przetłoczenia wzmacniające. Tak wykonane blachodachówki w postaci arkuszy lub paneli układa się na konstrukcji nośnej zwanej rusztem. Dachy wykonane z blachodachówek posiadają szereg zalet, jak niski koszt zakupu i wykonania, możliwość kładzenia na starym podkładzie z papy, duża paleta kolorów i kształtów profili. Niewątpliwym problemem związanym z użytkowaniem dachów wykonanych z blachodachówek jest niewielki komfort akustyczny spowodowany następującymi czynnikami: a) ruchem płyt pokrycia przede wszystkim na skutek różnicy temperatur oraz niezależnej pracy konstrukcji nośnej dachu, b) efektem podwiewania blach kładzionych na zakładkę, c) uderzeniami kropel deszczu. W aktualnym stanie techniki znane są blachodachówki posiadające posypki mineralne zwiększające grubość blachodachówki, ale sposób ten nie zmniejsza znacząco uderzeniowego poziomu dźwięku pod dachem. Proponowany wynalazek rozwiązuje ten problem poprzez pokrycie blachodachówki warstwa tłumiącą w okolicach przetłoczenia.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Centrum Inkubacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej

NIP: 6310200736

Kraj: Polska

Adres www: http://www.citt.polsl.pl

Typ podmiotu: Jednostka naukowa

Forma ochrony

Strzeżone know-how

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja
Komercyjne usługi badawcze

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Dodano 12 maja 2021 16:52

Wróć na stronę "Bazy"