Baza technologii


Logo wpisu Brąz odlewniczy

Brąz odlewniczy

Sieć Badawcza Łukasiewicz-Instytut Metali Nieżelaznych

Opis technologii / usługi

Przedmiotem wynalazku jest niskoołowiowy brąz odlewniczy znajdujący zastosowanie do wytwarzania części maszyn i osprzętu, odpornych na korozję i ścieranie, pracujących w wysokich temperaturach. Brąz zawiera wagowo: 2,0 - 10,0 % Sn, 2,0- 10,0 %Zn, 2,0 - 5,0 % Bi i/lub 2,0 - 5,0 % Pb, 0,5 - 2,0 % Al i/lub 0,5 - 2,0 % Fe, oraz 0,01 - 0,30 % P, resztę stanowi Cu.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Brąz według wynalazku jest stopem o wysokich własnościach mechanicznych, odpornym, na korozję także w podwyższonych temperaturach. Z tego względu wykorzystywanie wynalazku sprawia, że elementy części maszyn są bardziej wydajne w warunkach tarcia, a w konsekwencji pozwala na zredukowanie kosztów ekspoloatacyjnych.

Zastosowanie rynkowe

W łańcuchu produkcyjnym, odbiorcą technologii może być przemysł hutniczy, metalurgiczny. Spośród odbiorców końcowych, wyroby powstałymi z tej technologii znajdą zastosowanie w: - Elementach części maszyn zarówno cywilnych, jak i wojskowych pracujących w warunkach tarcia, - Instalacjach wodnych, dla których wymagana jest duża odporność na korozję, - Instalacjach syntezy chemicznejj, rafineriach i petrochemiach w obszarach szcególnie narażonych na korozję.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Sieć Badawcza Łukasiewicz-Instytut Metali Nieżelaznych

NIP: 6310200771

Kraj: Polska

Adres www: http://www.imn.gliwice.pl

Typ podmiotu: Instytut naukowo - badawczy

Wielkość: Duże

Forma ochrony

Wynalazek

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja
Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)
Komercyjne usługi badawcze

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Dodano 12 maja 2021 16:52

Wróć na stronę "Bazy"