Baza ekspertów


Logo wpisu BTM Innovations

BTM Innovations

BTM Innovations

Opis oferowanych usług

Celem powołania w 2010 r. BTM Innovations sp. z o.o. było stworzenie podmiotu zapewniającego obsługę procesu finansowania, rozwijania i transferu technologii oraz zarządzania projektami naukowymi. BTM jest także inicjatorem powstania i koordynatorem Klastra BioTechMed Mazovia, jednego z czołowych polskich klastrów działających w obszarze technologii innowacyjnych. W swojej dotychczasowej działalności BTM wspierał szereg jednostek naukowych, m.in. Warszawski Uniwersytet Medyczny, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, Instytut Kardiologii w Aninie, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński, Wojskowy Instytut Medyczny. W ramach tej współpracy BTM doprowadził do pozyskania ze źródeł publicznych i prywatnych ponad 50 milionów złotych wsparcia na prowadzenie prac badawczo-rozwojowych oraz samodzielnie wykonał na rzec partnerów Klastra szereg specjalistycznych usług, jak analiza potencjału komercyjnego projektów, przygotowanie strategii komercjalizacji, wyceny technologii, badanie zdolności i czystości patentowej wynalazków, zarządzanie własnością intelektualną, usługi prawne. BTM stworzył 5 spółki, w tym 4 technologiczne spółki celowe (dysponujące prawami do określonej technologii) oraz 1 consultingową. Wsparcie udzielone przez BTM jako koordynatora Klastra na wczesnych etapach rozwoju technologii pozwoliło niektórym partnerom Klastra na dalsze samodzielne prowadzenie projektów, np. Onco ArendiTherapeutics sp. z o.o. pozyskała blisko 40 milionów zł.

Tagi

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: BTM Innovations

NIP: 7010249489

Adres www: http://www.btminnovations.pl

Obszary współpracy

Doradztwo technologiczne
Doradztwo finansowe
Doradztwo prawno-patentowe
Doradztwo prawne
Doradztwo – inne

Doświadczenie


Dodano 12 maja 2021 16:41

Wróć na stronę "Bazy"