Baza ekspertów


Logo wpisu Centrum Transferu Ekotechnologii Sp. z o.o.

Centrum Transferu Ekotechnologii Sp. z o.o.

Centrum Transferu Ekotechnologii Sp. z o.o.

Opis oferowanych usług

Spółka Centrum Transferu Ekotechnologii (CTE) pełni rolę brokera technologii, specjalizując się w transferze wiedzy, technologii i licencji z nauki do przemysłu. Wśród zadań realizowanych przez CTE mieści się ocena potrzeb klientów, wyszukanie odpowiedniej technologii, oszacowanie kosztów i opracowanie procedury jej wdrożenia. Odbiorcami usług CTE są głównie małe i średnie przedsiębiorstwa oczekujące wzrostu przychodów oraz jednostki badawczo-rozwojowe zainteresowane komercjalizacją wyników badań naukowych W ostatnich dwóch latach CTE zrealizowało 11 projektów doradczych w zakresie opracowania i wdrożenia nowych technologii. Zadania zlecone spółce dotyczyły rynków, których wartość przekracza 70 milionów złotych rocznie. W ciągu ostatnich 3 lat spółka pozyskała na własne projekty ponad pół miliona złotych. W tym samym czasie, dla naszych klientów zdobyliśmy wsparcie o łącznej wartości 1,8 mln zł przeznaczone na rozwój przedsiębiorstwa i wdrożenie nowych technologii w ochronie środowiska. Zespół CTE rozwiązuje problemy związane z poszukiwaniem i wdrażaniem innowacji. Od 2010 roku spółka wdrożyła z sukcesem 12 nowych technologii. Transfer technologii z jednostki badawczo-rozwojowej do przemysłu to konieczność wykonania co najmniej 20 etapów wdrożenia. Wprowadzenie do tego procesu brokera, skraca procedurę do 6 punktów kontrolnych i zwiększa szanse na pozyskanie funduszy zewnętrznych.

Tagi

Lokalizacja

Kraków, woj. małopolskie

Dane podmiotu

Nazwa: Centrum Transferu Ekotechnologii Sp. z o.o.

NIP: 9442217965

Kraj: Polska

Adres www: http://www.centrumtransferu.pl

Typ podmiotu: Przedsiębiorstwo

Wielkość: Mikro

Obszary współpracy

Doradztwo technologiczne
Doradztwo – inne

Doświadczenie

Wdrożenia prac B+R
Wdrożenia międzynarodowe
Współpraca międzynarodowa
Współpraca w konsorcjach
Przeprowadzanie audytów, ekspertyz
Doradztwo w pozyskiwaniu funduszy unijnych
Wsparcie w transferze technologii
Inne
Wsparcie w transformacji cyfrowej

Dodano 12 maja 2021 16:41

Wróć na stronę "Bazy"