Baza technologii


Logo wpisu Ciecze jonowe jako rozpuszczalniki celulozy

Ciecze jonowe jako rozpuszczalniki celulozy

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technologii Drewna

Opis technologii / usługi

Instytut Technologii Drewna w Poznaniu opracował technologię nowych cieczy jonowych, które są dobrym rozpuszczalnikiem celulozy. Technologia jest w postaci substancji chemicznej oraz opracowanego procesu rozpuszczania celulozy. Technologia służy do uzyskiwania rozpuszczonej celulozy, która może służyć do różnych celów. Technologia jest obecnie na etapie opracowanego procesu uzyskiwania rozpuszczalników w postaci cieczy jonowej oraz w postaci opracowanego procesu rozpuszczania celulozy. Instytut poszukuje obecnie partnerów technologicznych i badawczych w celu przeprowadzenia dalszych badań nad procesem rozpuszczania celulozy. Celem przeprowadzenia kolejnych badań byłoby np. uzyskanie czystej celulozy (wytrącanie celulozy z roztworu po procesie rozpuszczania w cieczach jonowych). Przedmiotowa technologia jest chroniona polskim patentem (nr patentu 214622), chroniącym nie tylko sam środek ale również sposób zastosowania tego środka do rozpuszczania celulozy.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Dzięki zastosowaniu rozwiązania według wynalazku uzyskano następujące efekty techniczno- -ekonomiczne: - otrzymano nowe związki chemiczne zaliczane do grupy morfoliniowych cieczy jonowych. - syntezę związków charakteryzuje wysoka wydajność, - czysty produkt łatwo wyodrębnia się z mieszaniny poreakcyjnej, - syntezowane związki chemiczne posiadają budowę jonową, która decyduje o braku ich parowania w temperaturach otoczenia oraz zastosowanie kationu morfoliniowego czyni otrzymane związki tańszymi oraz miej toksycznymi niż powszechnie znane i stosowane sole imidazoliowe, - nowe ciecze jonowe znajdują zastosowanie jako rozpuszczalniki celulozy.

Zastosowanie rynkowe

Technologia może znaleźć zastosowanie jako sposób na oczyszczenie celulozy, jej rozpuszczenie i uzyskanie czystszej postaci. Rozpuszczona celuloza może służyć jako surowiec w dalszych procesach. Obecna postać technologii wymaga jej rozwinięcia i dalszego przebadania w kierunku uzyskania czystej celulozy z mieszaniny z rozpuszczalnikiem (wytrącanie celulozy z roztworu).

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technologii Drewna

NIP: 7770000985

Kraj: Polska

Adres www: http://www.itd.poznan.pl

Typ podmiotu: Instytut naukowo - badawczy

Forma ochrony

Wynalazek

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Dodano 12 maja 2021 16:52

Wróć na stronę "Bazy"