Baza technologii


Logo wpisu Cieplarnia izolowana pianą drugiej generacji wraz z systemem wietrzenia

Cieplarnia izolowana pianą drugiej generacji wraz z systemem wietrzenia

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Opis technologii / usługi

Stworzona technologia obejmuje całościowo wszystkie zagadnienie z budową i wyposażeniem cieplarni izolowanej pianą drugiej generacji wraz z systemami, wietrzenia, generowania piany i sterowania klimatem. Konstrukcja cieplarni oparta jest na standardowej konstrukcji szklarni typu Venlo. Konstrukcja ta została zmodyfikowana na potrzeby izolacji pianą. Przegrody (dach i ściany) wykazują pewne podobieństwo do cieplarni foliowych krytych podwójną folią pomiędzy którymi utrzymywana jest przestrzeń wypełniona powietrzem. W opracowanej technologii ze względu na wykorzystanie piany sama konstrukcja przegród jest inna i nie ma systemu pompowania folii powietrzem a w zamian za to jest system generowania piany. W opracowanej cieplarni nie ma cieniówek, kurtyn energooszczędnych a wyposażenie cieplarni jest zupełnie inne niż istniejących na rynku szklarni i cieplarni, dlatego istotne było opracowanie całego sytemu sterowania klimatem.
Technologia ta obejmuje:
1. System generowania piany drugiej generacji (tzw. liniowy) w przegrodzie wraz z dokumentacją techniczną konstrukcji
cieplarni i nowego systemu generowania piany w formacje AutoCad (dwg)
2. System wietrzenia cieplarni wykorzystujący pianę do izolacji połaci dachowej wraz z opisem montażu konstrukcji cieplarni
w tym wietrzników i systemem naciągania folii
3. System sterowania klimatem obejmujący komputer klimatyczny oparty na karcie mikroprocesorowej kontrolujący pracę
wszystkich urządzeń w cieplarni izolowanej pianą drugiej generacji oraz algorytmy sterowania urządzeniami wraz z kodem
źródłowym programu sterującego cieplarnią

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Zalety innowacyjnej cieplarni izolowanej pianą drugiej generacji wraz z systemem wietrzenia to:
-zapewnienie optymalnego poziomu wietrzenia
• eliminacja istniejących problemów aktualnie stosowanych rozwiązań na rynku
• niska energochłonność procesu
• możliwość regulowania poziomu nasłonecznienia

Zastosowanie rynkowe

Do głównych odbiorców przedmiotowej technologii zaliczyć można przedsiębiorstwa związane z szeroko rozumianą branżą zajmującą się uprawą roślin przy wykorzystaniu tunelów ogrodowych / cieplarni oraz firmy koncentrujące się na produkcji / dystrybucji danych produktów.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Poznań, woj. wielkopolskie

Dane podmiotu

Nazwa: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

NIP: 7770004960

Kraj: Polska

Adres www: http://puls.edu.pl/

Typ podmiotu: Jednostka naukowa

Forma ochrony

Zgłoszenie wynalazku
Strzeżone know-how

Poziom gotowości technologicznej

TRL 4

Forma komercjalizacji

Licencja
Sprzedaż praw własności

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 16 marca 2023 13:54

Wróć na stronę "Bazy"