Baza ekspertów


Logo wpisu Creotech Instruments SA

Creotech Instruments SA

CREOTECH INSTRUMENTS SA

Opis oferowanych usług

Politechnika Warszawska 1.Opracowanie i implementacja protokołu odczytu i sterowania między układem STS-XYTER 2.Opracowanie i produkcja prototypowych modułów AMC/mikroTCA oraz FMC. 3.Opracowanie systemu odczytu dwuwymiarowego detektora GEM. 4.Udział PW we Wspólnym Europejskim Programie Wspólnoty EURATOM powołanym decyzją Rady UE Nr 1314/2013 z dnia 16 grudnia 2013, uzupełniający program Horyzont 2020, zadanie Cfp-WP14-ER-01/IPPLM-05 - Przygotowanie systemu detekcji miękkiego promieniowania rentgenowskiego opartego o technologię detektorów gazowych typu GEM dla tomograficznego monitorowania transportu wolframu, 5. Opracowanie wizyjnego systemu detekcji zachowań zwierząt dla projektu finansowanego przez NCN: "Kontrola i regulacja zachowań metodami neuroinżynierii". Creotech Instruments SA 1. PBS1/A3/12/2012 – Ultra szybka kamera promieniowania X z odczytem ciągłym pracująca w trybie zliczania pojedynczych fotonów. 2. NR02-0052-10/2011,Opracowanie inteligentnej, wysokoczułej, niskoszumnej kamery CCD z wewnętrzną analizą sygnału do obserwacji naukowych oraz monitoringu. 3. Projekt części sprzętowej i wdrożenie do produkcji komputerów CTI-ARM Inne jednostki naukowe: 1. CERN (Szwajcaria) budowa systemów pomiarowych dla akceleratorów cząstek. 2. CCFE (Wielka Brytania) diagnostyka gorącej plazmy do celów kontrolowanej fuzji jadrowej w eksperymencie JET 3. Ośrodek nuklearny CEA (Cadarasche, Francja) - udział w projekcie międzynarodowym - budowa tokamaka ITER, 2013 - trwa

Tagi

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: CREOTECH INSTRUMENTS SA

NIP: 9512244313

Adres www: http://www.creotech.pl

Obszary współpracy

Doradztwo technologiczne

Doświadczenie


Dodano 12 maja 2021 16:41

Wróć na stronę "Bazy"