Baza technologii


Logo wpisu Czujnik indukcyjny do precyzyjnego pomiaru drgań łopatki wirnika przepływowej maszyny wirnikowej

Czujnik indukcyjny do precyzyjnego pomiaru drgań łopatki wirnika przepływowej maszyny wirnikowej

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych

Opis technologii / usługi

Przedmiotem wynalazku jest czujnik indukcyjny do precyzyjnego pomiaru drgań łopatki wirnika przepływowej masyzny wirnikowej. Główne zastosowanie wynalazek znajduje przy pomiarze drgań łopatek wirnika zarówno sprężarki jak i turbiny silnika lotniczego. Istota polega na tym, że w polu magnetycznym magnesu nawinięte są w płaszczyznach równoległych do siebie dwa identyczne, niezależne uzwojenia cewek indukcyjnych, odległe od siebie o stałą odległość i dzięki tej odległości generujące sygnały przesunięte względem siebie o czas opóźnienia.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Zaletą czujnika jest zwiekszenie o rząd wielkości dokładności pomiaru drgań łopatki dzięki porównaniu przesuniętych w przestrzeni ruchu łopatki sygnałów z obu cewek. Dzięki uzwojeniom cewek zminimalizowany jest wpływ otoczenia badanej łopatki ponieważ pozostaje ono niezmienne w czasie opóźnienia, które stanowi dodatkowy parametr pomiarowy, a łącznie sygnały z obu cewek i opóźnienie czasowe pozawlają na uzyskanie kolejnych parametrów pomiarowych takich jak luz wierzchołkowy i kąt skręcenia łopatki.

Zastosowanie rynkowe

Branża elektromaszynowa - 1. Najważniejszymi odbiorcami technologii są operatorzy przepływowych maszyn wirnikowych (turbin, wentylatorów, kompresorów), szczególnie tych z błędami konstrukcyjnymi lub widmem eksploatacji odbiegającym od pierwotnych założeń projektowych. 2. lotnictwo – producentom silników, głównie do badań łopatek nowych konstrukcji. Drugą grupą odbiorców są producenci maszyn wirnikowych, którzy wykorzystają czujniki przede wszystkim w procesie badań i rozwoju produktu. Chemia - przemysł chemiczny, papierniczy i inne: specjalistyczne wentylatory i kompresory. Energetyka i Paliwa - elektrownie zawodowe, przemysłowe i elektrociepłownie: łopatki części niskiego ciśnienia turbin parowych, łopatki turbin gazowych, łopatki wentylatorów instalacji odsiarczania spalin.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych

NIP: 5250007282

Kraj: Polska

Adres www: https://www.itwl.pl/

Typ podmiotu: Instytut naukowo - badawczy

Wielkość: Duże

Forma ochrony

Wynalazek

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Dodano 13 maja 2021 17:33

Wróć na stronę "Bazy"