Baza technologii


Logo wpisu Dielektromagnesy uzyskiwane z mieszanki proszku Nd-Fe-B i proszku żelaza

Dielektromagnesy uzyskiwane z mieszanki proszku Nd-Fe-B i proszku żelaza

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Tele- i Radiotechniczny

Opis technologii / usługi

Podczas badań własnych stwierdzono, że domieszkowanie proszku Nd-Fe-B proszkiem żelaza w ilości 10 % wagowych w masie proszkowej powoduje wzrost wytrzymałości na ściskanie o około 16 %, a twardości o około 8 %. Dodatkowo udokumentowano, że domieszkowanie proszku NdFeB tańszym proszkiem żelaza powoduje jednocześnie zmniejszenie kosztów wytwarzania dielektromagnesów. Mocną stroną prasowanych jak i wtryskiwanych dielektromagnesów jest możliwość wytwarzania dielektromagnesów o skomplikowanych kształtach i dokładnych wymiarach bez dodatkowej obróbki wykończeniowej.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Dielektromagnes w myśl wynalazku umożliwia kształtowanie własności magnetycznych w zależności od zawartości proszku żelaza w mieszance oraz poprawę właściwości mechanicznych w stosunku do właściwości dielektromagnesu wykonanego tylko z proszku Nd-Fe-B i spoiwa łączącego.

Zastosowanie rynkowe

Montaż w wirnikach w silników elektrycznych we wszystkich urządzeniach, które posiadają taki silnik (np. odkurzacze, sokowirówki).

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Tele- i Radiotechniczny

NIP: 5250008850

Kraj: Polska

Adres www: https://itr.lukasiewicz.gov.pl/

Typ podmiotu: Instytut naukowo - badawczy

Forma ochrony

Wynalazek

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Umowa produkcyjna (podwykonawstwo)

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:52

Wróć na stronę "Bazy"