Baza technologii


Logo wpisu Dielektromagnesy wtryskiwane z mieszanki proszku Nd-Fe-B i proszku aluminium

Dielektromagnesy wtryskiwane z mieszanki proszku Nd-Fe-B i proszku aluminium

Instytut Tele- i Radiotechniczny

Opis technologii / usługi

Wynalazek dotyczy kompozytowego dielektromagnesu wtryskiwanego Nd-Fe-B. Dielektromagnes wtryskiwany według wynalazku składa się z mieszanki zawierającej proszek Nd-Fe-B w ilości od 99,5% do 50% wagowych masy proszkowej, proszek aluminium w ilości od 0,5 do 50% wagowych masy proszkowej oraz spoiwo. W mieszance do wtrysku maksymalna zawartość spoiwa wynosi 50% objętościowych. Spoiwem może być polistyren lub poliamid. Mieszankę składającą się z proszku magnetycznie twardego NdFeB, proszku aluminium i spoiwa wtryskuje się do formy pod ciśnieniem 110 MPa - 160 Mpa, w temperaturze 200°C - 260°C. Następnie utwardzoną mieszankę magnesuje się w magneśnicy impulsowej do nasycenia.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Zaletą dielektromagnesu według wynalazku jest jego podwyższona wytrzymałość mechaniczna. Opracowany dielektromagnes wykazuje większą odporność na naprężenia mechaniczne w porównianiu do dielektromagnesów wykonanych tylko z proszku Nd-Fe-B, co rozszerza zakres jego zastosowań. Wraz ze wzrostem ilości proszku aluminium w mieszance, wzrasta wytrzymałość dielektromagnesu na zginanie, przy nieznacznych zmianach twardości oraz wytrzymałości na ściskanie. Domieszkowanie dielektromagnesów wtryskiwanych proszkiem aluminium wpływa na poprawę ich odporności na działanie czynników środowiskowych.

Zastosowanie rynkowe

Montaż w wirnikach silników elektrycznych we wszystkich urządzeniach, które posiadają taki silnik.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Instytut Tele- i Radiotechniczny

NIP: 5250008850

Adres www: http://www.itr.org.pl

Typ podmiotu: Instytut naukowo - badawczy

Wielkość: Średnie

Forma ochrony

Wynalazek

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Umowa produkcyjna (podwykonawstwo)

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Dodano 12 maja 2021 16:52

Wróć na stronę "Bazy"