Baza technologii


Logo wpisu DMR121

DMR121

e-Ja Sp. z o.o.

Opis technologii / usługi

to dodam pozniej

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

DMR121 pozwala na osiągniecie znacznych korzyści przez wszystkich uczestników procesów zachodzących w systemach ochrony zdrowia. Pacjent może w każdej chwili udostępnić swoje informacje zdrowotne podmiotowi podejmującemu leczenie. Niezależnie, każdy taki podmiot ma gwarantowany pełny dostęp do dokumentacji obejmującej jego własny wkład w leczenie pacjenta a dodatkowo też do innych uzgodnionych z pacjentem informacji. Taka dostępność informacji to poprawa efektywności leczenia i eliminacja potrzeby wzajemnego zwracania się o udostępnienie dokumentacji medycznej między podmiotami leczącymi. Tu skorzystają wszystkie podmioty – aktorzy rynku świadczenia usług zdrowotnych: usługobiorcy/pacjenci, personel medyczny, świadczeniodawcy a w tym przychodnie, gabinety, szpitale i apteki, płatnicy, pracownicy nauki, administracje a nawet producenci wyrobów medycznych. Pacjenci ucieleśnienie praw pacjenta; wolność wyboru i ruchu administracyjnego ze środkami podążającymi za pacjentem z rozdzielczością pojedynczego zdarzenia medycznego; dostęp do całej, jednolitej dokumentacji medycznej, z każdego miejsca, 7/24; krytyczne dane medyczne – szczególnie w terminalach mobilnych; anonimowość i ochrona informacji o zdrowiu; monitorowanie stanu zdrowia; Dzięki dostępowi do własnych informacji pacjent może stać się aktywnym, świadomym i tym samym bardziej odpowiedzialnym za swoje zdrowie uczestnikiem systemu; Dzięki udostępnianiu informacji personelowi medycznemu, pacjent umożliwia temu personelowi codzienny, bieżący nadzór nad swoim zdrowiem w procesach leczenia lub rekonwalescencji, tworząc efektywny system tele-monitoringu w „Distributed Diagnostics and Home Healthcare (D2H2)„, do którego efektywności oraz wynikających oszczędności dążą wszystkie obecne systemy ochrony zdrowia. Podobnie, umożliwione takim udostępnianiem tele – konsultacje mogą znacznie podwyższyć trafność diagnoz i sugerowanych procedur leczniczych; oszczędności zarówno czasu jak i innych nakładów, chociażby na podróż celem odbioru wyników; ogólna poprawa jakości obsługi personel medyczny oszczędność czasu, zwiększona efektywność, więcej czasu dla pacjenta; eliminacja nakładów na przechowywanie, administrację i bezpieczeństwo informacji pacjentów; bieżąca kontrola nad procesem leczenia, nawet na odległość: monitoring, tele-konsultacje; gwarancja autentyczności i spójności wpisów, ochrona w razie litygacji; dostęp do informacji pacjenta „w terenie”: podczas wizyt domowych, w sytuacjach krytycznych; obniżone ryzyko zawodowe, a z nim, potencjalne obniżenie kosztów ubezpieczenia zawodowego, minimalny lub zerowy koszt zawsze najnowszego oprogramowania – bez potrzeb instalacji, aktualizacji i specjalistycznej wiedzy komputerowej przyspieszenie i ułatwienie wystawiania recept oraz wsparcie w zakresie farmakoterapii poradnik terapeutyczny weryfikacja przepisywanych substancji wobec zadeklarowanych uczuleń pacjenta weryfikacja przepisywanych substancji w kontekście potencjalnie szkodliwych interakcji z innymi stosowanymi przez pacjenta lekami usługodawca medyczny silna identyfikacja pacjenta: tożsamość, uprawnień (np. ubezpieczenia medycznego), specyficznych uwarunkowań; obniżenie nakładów na przechowywanie i administrację informacji pacjenta; bezpieczny dostęp do pełnych informacji pacjenta z dowolnej liczby placówek i miejsc (sieć przychodni, oddziały szpitala, wizyty domowe, …), w czasie rzeczywistym, bez potrzeby budowy i zabezpieczania własnej infrastruktury teleinformatycznej; łatwe rozliczenia z pacjentem oraz automatyzacja rozliczeń z dowolną liczbą płatników; obniżenie nakładów na zgodność z wymogami legalnymi oraz pełna, cyfrowa dokumentacja zdarzeń medycznych w razie litygacji; możliwość szeroko zakrojonej współpracy z innymi firmami: outsourcing usług, partnerski cross-care; obniżenie progu opłacalności wprowadzania usług medycznych w nowych rejonach; drobnoziarnista skalowalność minimalizuje ryzyko inwestycyjne i koszty reorganizacji; zerowe koszty uaktualnień i proste wdrażanie zmiennych wymogów administracji; nowoczesna infrastruktura obsługi pacjenta, proste wprowadzanie i oferowanie nowych usług; platforma integracji businessowej – nawet na skalę międzynarodową; płatnik usprawnienie rozliczeń system jest samo-organizujący, auto-skalujący, docelowo samo-finansujący, niezależnie od struktur systemu opieki zdrowotnej oraz ich zmian; automatyczny i natychmiastowy przepływ cyfrowo poświadczonych kosztów świadczonych usług oraz zwracanych środków, z rozdzielczością pojedynczej usługi medycznej; silna weryfikacja tożsamości usługobiorcy w miejscu świadczenia usługi; automatyczna weryfikacja uprawnień ubezpieczeniowych oraz aktualności składek; dostęp do pełnej i szczegółowej informacji o świadczonych usługach refundowanych oraz ich kosztach: wizytach, procedurach, nabywanych lekach; szczelność systemu oparta na cyfrowym potwierdzaniu otrzymania usługi przez samego usługobiorcę administracja dostęp do informacji statystycznych i sprawozdawczych w czasie niemal rzeczywistym; bieżący nadzór nad zdrowiem społeczeństwa oraz efektywnością procesów: akcji szczepień, działań epidemiologicznych zarządzania kryzysowego; natychmiastowe i proste wprowadzanie decyzji administracyjnych: uaktualnień listy leków, koszyków świadczeń; wytwórca produktów medycznych dostęp do prawdziwych danych o efektywności produktu medycznego efektywności oraz ewentualnych efektów ubocznych leków, w tym i w świetle czynników normalnie trudnodostępnych w tradycyjnych metodach badań, akceptacji oraz trwałości produktów implantologicznych w tym i w świetle okoliczności ich zastosowania. podniesienie efektywności oraz wiarygodności badań podczas weryfikacji produktu przed wprowadzeniem go na rynek ochrona informacji genotypowej pacjentów w produktach medycyny personalizowanej

Zastosowanie rynkowe

Poprzez dostępność pełnych i aktualnych informacji zrowotnych pacjenta w dowolnym miejscu (też i na swiecie), w trybie 24/7, DMR121 znajduje zastosowanie w każdej dziedzinie informatyzacji usług zdrowotnych dokumentacji wizyt przez dowolną jednostkę usług medycznych dokumentacji procedur medycznych, ze śledzeniem kolejnych faz postepu przez uprawnione strony (n.p. zlecenie Rtg, obrazowanie, komentarz specjalisty) telemedycynie - znosząc konieczność wyrózniania jej jako oddzielnej dziedziny informatyzacji usług działaniach interwencyjnych wizytach, opiece i rekonwalescencji domowej - Distributed Diagnostics and Home Healthcare (D2H2) farmakologii ubezpieczeniach zdrowotnych - poprzez automatyzację i uszczelnienie procesów refundacji weryfikacji produktów medycznych - zarówno w fazach akceptacji jak i późniejszego śledzenia efektów długoterminowych

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: e-Ja Sp. z o.o.

NIP: 5272452345

Adres www: http://www.cipherme.net

Typ podmiotu: Przedsiębiorstwo

Wielkość: Małe

Forma ochrony

Inna forma ochrony:
None

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja
Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)
Umowa produkcyjna (podwykonawstwo)

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby posiadają prawa własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Dodano 12 maja 2021 16:52

Wróć na stronę "Bazy"