Baza technologii


Logo wpisu Dopalacz gazu, zwłaszcza koksowniczego dla urządzeń laboratoryjnych

Dopalacz gazu, zwłaszcza koksowniczego dla urządzeń laboratoryjnych

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Tele- i Radiotechniczny

Opis technologii / usługi

Przedmiotem wynalazku jest dopalacz gazu, głównie koksowniczego, dla urządzeń laboratoryjnych, zwłaszcza do testowania próbek węgla w procesie koksowania. Podczas koksowania węgla wydziela się gaz koksowniczy, który z uwagi na swój skład jest zaliczany do gazów trujących. Urządzenia laboratoryjne, w których wydziela się gaz są wyposażone w instalacje odprowadzające gaz z retorty na zewnątrz pomieszczenia. Tam jest rozpraszany lub spalany swobodnie w palnikach otwartych lub palnikach zamkniętych, wyposażonych w komin. Stosowane są też dodatkowe palniki zasilane gazem laboratoryjnym lub propanem-butanem, przeznaczone do zapalania gazu koksowniczego i podtrzymywania procesu jego spalania.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

W procesie swobodnego spalania gazu koksowniczego powstaje sadza, która rozprasza się w otoczeniu oraz osadza się na elementach instalacji dopalacza, zwłaszcza na elementach palników, powodując ich uszkodzenia. To wymaga ich częstej naprawy i konserwacji. Emisja czarnego dymu nie jest wskazana także z uwagi na ochronę przeciwpożarową w obszarze laboratorium. Wynalazek eliminuje w/w wady. Dzięki temu poprawia funkcjonowanie urządzeń, a tym samym obniża koszt ich napraw.

Zastosowanie rynkowe

Zastosowanie wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z koniecznością dopalania gazu spalinowego - przemysł grzewczy, huty przemysłowe ( np. koksownie).

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Tele- i Radiotechniczny

NIP: 5250008850

Kraj: Polska

Adres www: https://itr.lukasiewicz.gov.pl/

Typ podmiotu: Instytut naukowo - badawczy

Forma ochrony

Wynalazek

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Umowa produkcyjna (podwykonawstwo)

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:52

Wróć na stronę "Bazy"