Baza technologii


Logo wpisu eBOK24

eBOK24

Rafał Likowski

Opis technologii

eBOK24 to rozwiązanie informatyczne, którego celem jest znaczące ułatwienie klientom / abonentom / obywatelom kontroli nad stanem swoich zobowiązań finansowych Opis problemu Przeciętny abonent korzysta z usług kilku, czasem kilkunastu dostawców. Jeśli chce mieć informacje o swoich rozliczeniach musi teraz odwiedzać panele www każdego z dostawców oddzielnie lub instalować wiele aplikacji mobilnych, dla każdego dostawcy inną. Abonent musi pamiętać wiele loginów i haseł albo co gorsze zapisywać je sobie w notatnikach papierowych lub elektronicznych – to szalenie niepraktyczne i niebezpieczne. Rozwiązanie Jedna aplikacja dawałaby abonentowi rzetelny obraz wszystkich rozliczeń w usystematyzowanej, jednolitej formie. Umożliwiałaby również otrzymywanie powiadomień o zbliżających się terminach płatności oraz "miękkich" wezwań do zapłaty zaległości, powiadomień technicznych i wielu innych informacji. eBOK24 to właśnie system informatyczny realizujący to zadanie, składający się z aplikacji mobilnej i platformy serwerowej zaopatrzonej w API do komunikacji ze współpracującymi źródłami danych. Realizacja Aby projekt miał sens i odniósł sukces musi zgromadzić wokół siebie wiele podmiotów rynku usług dostarczania: prądu, gazu, wody, telekomunikacji, którzy przystąpią do tego projektu. Zapraszam do współpracy. Forma współpracy jest kwestią otwartą. Strona www rozwiązania : www.ebok24.com

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Istotą projektu ma być jego powszechność. Istnieje wiele rozwiązań, których celem jest przekazywanie komunikatów abonentom, klientom, obywatelom. Ograniczone są one zazwyczaj do jednej określonej dziedziny lub nadawcy, przez co nie zawsze zyskują popularność. eBOK24 jest inny. Może agregować w sobie wiele dziedzin i wielu nadawców, a fundamentem jest dziedzina, która dotyczy wszystkich - rachunki domowe. Możliwość sprawdzenia swoich wszystkich rozliczeń przy użyciu jednej aplikacji to wygoda jakiej dotąd nikt nie zaproponował. Jednocześnie eBOK24 jako powszechna, ogólnopolska aplikacja daje niespotykane dotąd możliwości rozbudowy na polach tematycznych innych niż tylko rozliczenia. Np. przy założeniu współpracy z gminami umożliwia regionalne promowanie wydarzeń kulturalnych i prospołecznych. Po integracji z RSO także ostrzeganie o zagrożeniach. Mnogość zastosowań trudno nawet dzisiaj precyzyjnie określić. Oczywiste korzyści dla uczestników rozwiązania (biorców technologii) to: Poprawienie terminowości poboru należności, a przez to poprawienie płynności finansowej i kondycji firmy. Zwiększenie liczby klientów / abonentów korzystających z elektronicznych kanałów komunikacji. Wykorzystanie kanałów automatycznych odciąża call center, tradycyjne biura obsługi i zmniejsza koszty obsługi klienta. Dwustronna, spersonalizowana komunikacja z klientem / abonentem. Dobra komunikacja poprawia skuteczność sprzedaży i wydłuża okres utrzymania klienta. Wzmocnienie relacji z klientami, zwiększenie zadowolenia z świadczonych usług, umocnienie pozytywnego wizerunku innowacyjnego przedsiębiorstwa.

Zastosowanie rynkowe

Na obecnym etapie rozwoju: eBOK24 znajdzie zastosowanie wszędzie, gdzie firmy sprzedają usługi dla masowego klienta w sposób powtarzalny. eBOK24 będzie przydatny również w administracji samorządowej, gdzie obywatel będzie mógł sprawdzić stan swoich rozliczeń z urzędem gminu np. dotyczącym podatku od nieruchomości lub opłat za odbiór odpadów. Umożliwi również, szybki i spersonalizowany kontakt z mieszkańcami np. w celu promowania inicjatyw lokalnych. eBOK24 sprawdzi się także jako rozwiązanie uzupełniające dla twórców oprogramowania sprzedażowego. Po integracji z eBOK24 funkcjonalność i konkurencyjność ich produktów wzrośnie.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Forma ochrony

Chronione prawem autorskim

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja
Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Dodano 12 maja 2021 16:52

Wróć na stronę "Bazy"