Baza technologii


Logo wpisu echnologia otrzymywania materiałów porowatych typu MOF metodą mechanochemiczną

echnologia otrzymywania materiałów porowatych typu MOF metodą mechanochemiczną

Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej Sp. z o.o.

Opis technologii / usługi

Przedmiotem koncepcji jest sposób wytwarzania materiałów mikroporowatych typu MOF opartych na jednostkach oksocynkowych [Zn4O]6+ na drodze mechanicznego ucierania.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Mechanochemia wychodzi naprzeciw nowoczesnym trendom podejścia do syntezy przemysłowej, gdyż prowadzenie reakcji bez użycia rozpuszczalnika wyraźnie zmniejsza koszty syntezy, zużycie energii oraz ilość powstających odpadów, co z kolei pozwala zmniejszyć jej negatywny wpływ na środowisko naturalne. Ponadto produkty otrzymywane są z większą wydajnością. W szczególności wysoce atrakcyjne wydaje się̨ zastosowanie badanego procesu w syntezie zupełnie nowych materiałów porowatych w wyniku wykorzystania dwu- lub multifunkcyjnych ligandów organicznych dotychczas nie wykorzystywanych w chemii materiałów funkcjonalnych.

Zastosowanie rynkowe

Wytwarzanie nieorganiczno-organicznych materiałów mikroporowatych typu MOF na bazie klasterów okso cynkowych, jako potencjalnych układów sensorycznych

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej Sp. z o.o.

NIP: 7010360620

Adres www: http://www.ibs.pw.edu.pl

Typ podmiotu: Przedsiębiorstwo

Wielkość: Małe

Forma ochrony

Zgłoszenie wynalazku

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja
Sprzedaż praw własności
Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby posiadają prawa własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Dodano 12 maja 2021 16:52

Wróć na stronę "Bazy"