Baza technologii


Logo wpisu Efektywna metoda aktywacji proadhezyjnej tekstyliów z włókien syntetycznych w wyniku obróbki wyładowaniami koronowymi

Efektywna metoda aktywacji proadhezyjnej tekstyliów z włókien syntetycznych w wyniku obróbki wyładowaniami koronowymi

Instytut Włókiennictwa

Opis technologii / usługi

Opracowany aktywator wyładowaniami koronowymi przeznaczony jest do chemicznej i fizycznej modyfikacji warstwy wierzchniej włókien i wyrobów włókienniczych, powodującej istotną poprawę ich cech powierzchniowych - zwilżalności oraz właściwości adhezyjnych, co ma istotny pozytywny wpływ na walory użytkowe zaktywowanych tekstyliów. Dotyczasowe zastosowanie wyładowań wyładowań koronowych do chemicznej i fizycznej modyfikacji powierzchniowej włókien i wyrobów włókienniczych jest bardzo ograniczone ze względu na konieczność stosowania, znacznie większych niż w przypadku folii tworzywowych, energii aktywacji. Wymóg ten jest przyczyną dużej nierównomierności tych wyładowań i intensywnego występowania wyładowań snopiastych, tzw streamer'ów, co powoduje nierównomierność uzyskiwanego efektu modyfikacji oraz dyskwalifikujące miejscowe uszkodzenie termiczne tesktyliów. W wyniku zastosowania opracowanej oryginalnej konstrukcji elektrody wielosegmentowej, przedstawione wady wyładowań koronowych zostały praktycznie wyeliminowane. W rezultacie uzyskuje się równomiernie zmodyfikowaną chemicznie i fizycznie powierzchnię włókien, o charakterystycznej nano- i mikrotopografii, a zaktywowane tak płaskie materiały z włókien poliestrowych, poliamidowych lub polipropylenowych, a także ich mieszanek, wykazują istotnie zoptymalizowane właściwości powierzchniowe. W wyniku modyfikacji tkanin z tych rodzajów włókien uzyskano: – bardzo duże zwiększenie zwilżalności tkanin; – ponad dwukrotne zwiększenie wodoszczelności tkanin powlekanych wodoszczelnie; – prawie dwukrotne zwiększenie siły połączenia układów warstwowych – laminatów; – bardzo znaczne zwiększenie odporności użytkowej na tarcie mokre wydruków pigmentowych; Uzyskane wyniki odnoszą się do typowych, wytwarzanych przemysłowo tkanin oraz powszechnie stosowanych, dostępnych w handlu, polimerowych środków powłokotwórczych lub wiążących.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Szerokie możliwości zastosowania do optymalizacji wyników/optymalizacji właściwości użytkowych wielu rodzajów wyrobów włókienniczych. Urządzenie takie, odpowiadające szczegółowym wymaganiom zainteresowanego przedsiębiorstwa może być zbudowane, na zlecenie tego przedsiębiorstwa, w formie prototypu przez – współpracujący z Instytutem Włókiennictwa - Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Toruniu. Instytut Włókiennictwa dostarczy know-how, dostosowane do specyfiki materiałów wytwarzanych przez zainteresowane przedsiębiorstwo. Sam proces modyfikacji jest wydajny, nie zagrażający środowisku, zużywający niewielkie ilości energii elektrycznej i nie wymagający zużycia energii cieplnej (pary) oraz wody, a więc i nie tworzy ścieków poprodukcyjnych.

Zastosowanie rynkowe

Szerokie możliwości zastosowania do optymalizacji wyników/optymalizacji właściwości użytkowych wielu rodzajów wyrobów włókienniczych.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Instytut Włókiennictwa

NIP: 7240000664

Adres www: http://www.iw.lodz.pl

Typ podmiotu: Instytut naukowo - badawczy

Forma ochrony

Chronione prawem autorskim

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby posiadają prawa własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Dodano 12 maja 2021 16:52

Wróć na stronę "Bazy"