Baza technologii


Logo wpisu Efektywna technologia dekortykacji roślin włóknistych dla przemysłu celulozowo-papierniczego i kompozytowego

Efektywna technologia dekortykacji roślin włóknistych dla przemysłu celulozowo-papierniczego i kompozytowego

Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich

Opis technologii / usługi

Przedmiotem wynalazku jest sposób mechanicznego wydzielania włókien naturalnych, rozdrobnionych z roszonych lub nie roszonych łodyg roślin włóknistych, zwłaszcza włókien lnu i konopi,w jednoczesnym procesie międlenia i rozdrabniania. Umożliwia to wydobycie włókna ze słomy, metodą tzw. dekortykacji, bez wcześniejszego suszenia materiału, lub materiałów kompozytowych. Istotą wynalazku jest to, że w krótkim procesie technologicznym łodygi lnu i konopi poddawane są procesowi międlenia oraz oddzielaniu włókna od paździerzy poprzez ich zeskrobywanie.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

W jednym cyklu produkcyjnym międlenia i rozdrabniania, po usunięciu zdrewniałych części roślin uzyskuje się produkt, który może być stosowany jako surowiec do przędzenia w tradycyjny sposób lub w mieszankach razem z innymi włóknami naturalnymi jak wełna lub bawełna. Materiał włóknisty otrzymany sposobem według wynalazku jest bardzo dobrym surowcem celulozowym dla przemysłu papierniczego, o zawartości celulozy wyższej niż tradycyjnie stosowane drewno, a także do produkcji materiałów kompozytowych z tworzywami sztucznymi.Uproszczenie procesu mechanicznej obróbki łodyg roślin włóknistych pozwala uzyskać tańszy surowiec dla gałęzi przemysłu tradycyjnie bazujących na innych materiałach. Zastosowanie w/w technologii wplywa na ekonomikę produkcji, ogranicza energochłonność i pracochłonność procesu ekstrakcji włókna.

Zastosowanie rynkowe

Efektywna technologia dekortykacji roślin włóknistych dla przemysłu celulozowo-papierniczego i kompozytowego.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich

NIP: 7811830940

Adres www: http://www.iwnirz.pl

Typ podmiotu: Instytut naukowo - badawczy

Wielkość: Średnie

Forma ochrony

Wynalazek

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Dodano 12 maja 2021 16:52

Wróć na stronę "Bazy"