Baza technologii


Logo wpisu Ekologiczna paleta do cieczy

Ekologiczna paleta do cieczy

Edward Sosna

Opis technologii / usługi

Istnieje duże zapotrzebowanie na przechowywanie i transport cieczy oraz materiałów sypkich w pojemnikach z tworzywa sztucznego, sztywnych lub elastycznych. Pojemniki sztywne z koszem ochronnym oraz pojemniki elastyczne z ustrojem wsporczym i opaską, umieszczane są na paletach wykonanych z drewna, metalu lub tworzywa sztucznego. Znani producenci palet do cieczy to EMPAC Niemcy, Polska, FLUID-BAG Finlandia, SCHUETZ Niemcy i PROTECHNA Szwajcaria. W Europie zachodniej i w USA rozwinęła się produkcja tanich i ekologicznych palet prasowanych z rozdrobnionych odpadów drewnianych z dodatkiem żywic według technologii PRESSWOOD, przeznaczonych do transportu sztywnych wyrobów i towarów. Mimo wielu zalet, palety te nie znalazły zastosowania do transportu wyrobów ciekłych i sypkich ze względu na ograniczoną nośność i sztywność oraz nierówną powierzchnię składową palety. Czołowi producenci palet, prasowanych to INKA Niemcy i LITCO USA. Tylko w Niemczech sprzedawanych, jest 40 milionów tych palet rocznie. Celem proponowanej technologii jest umożliwienie wykorzystania tanich i dobrej jakości palet prasowanych z odpadów drewnianych do składowania i transportu również cieczy i materiałów sypkich. Rozwiązanie tego problemu przestawiono szczegółowo w załączonych opisach patentowych PL233699 pt. "Paleta transportowa" oraz PL233511 pt. "Nasadka palety elastycznego pojemnika na ciecz. W rozwiązaniu według wynalazku pojemnik umieszczony jest i utwierdzony na płycie drewnopochodnej nałożonej poprzez warstwę kleju na płytę wypraski palety z wytłoczeniami o przekroju otwartym, tworząc paletę dwuwarstwową z wytłoczeniami o przekroju zamkniętym. Istotą wynalazku jest sposób połączenia pojemnika z paletą prasowaną. Płyty drewnopochodne są tanie, istnieje duży wybór dobrej jakości palet prasowanych, odpowiednie kleje są dostępne, co wykorzystane w kompletacji palet do cieczy według wynalazku, pozwala uzyskać wyrób konkurencyjny bez nakładów inwestycyjnych. Obecnie stosowane palety przeznaczone do transportu cieczy w pojemnikach sztywnych względnie elastycznych o pojemności 1000 litrów różnią się budową, tworzywem i potrzebą zabiegów fitosanitarnych a wspólną ich cechą jest znaczny koszt wytworzenia i utrudniony recykling zużytej palety. Paleta według wynalazku nie różni się w zastosowaniu do pojemnika sztywnego czy elastycznego.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Korzyści dla biorcy tej technologii wynikają z obniżonych kosztów wytworzenia zunifikowanej i ekologicznej palety do cieczy oraz możliwości wejścia na rynek z wyrobem konkurencyjnym w cenie przy zapewnionej wyłączności dzięki ochronie patentowej. Wprowadzenie do palety wytłoczeń o zamkniętych przekrojach poprzecznych zwiększa jej odporność na obciążenia zewnętrzne zaś dodatkowa płyta poprawia nośność i estetykę powierzchni składowej palety.

Zastosowanie rynkowe

1. Branża spożywcza /pakowanie,magazynowanie i transport żywności/. 2. Branża chemiczna /pakowanie i transport paliw,surowców i półprodukt 3. Przemysł farmaceutyczny i kosmetyków (pakowanie, składowanie i transport w pojemnikach). 4. Przemysł opakowań dla ciekłych i sypkich produktów. 5. Ochrona środowiska /zagospodarowanie odpadów z drewna dla produkcji palet prasowanych/.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Forma ochrony

Wynalazek

Poziom gotowości technologicznej

TRL 3

Forma komercjalizacji

Sprzedaż praw własności

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Dodano 12 maja 2021 16:52

Wróć na stronę "Bazy"