Baza technologii


Logo wpisu Ekologiczny  Biostymulator Roślin - wspomaganie procesów życiowych w połączeniu z ochroną przed rozwojem patogenów

Ekologiczny Biostymulator Roślin - wspomaganie procesów życiowych w połączeniu z ochroną przed rozwojem patogenów

Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego

Opis technologii / usługi

Przedmiotem technologii jest ekologiczny sposób wytwarzania mieszaniny substancji aktywnych biologicznie, zdolnych do wspomagania procesów życiowych roślin w połączeniu z ochroną przed rozwojem patogenów. Autorzy uzyskali szczególne połączenie biostymulacji roślin, tj. optymalizację procesów fizjologicznych, które stanowią podstawę wzrostu i dojrzewania roślin z ograniczeniem bezpośredniego negatywnego wpływu czynników stresowych abiotycznych (środowiskowych, odżywczych, mechanicznych) a także biotycznych (działanie przeciwdrobnoustrojowe, ograniczenie rozwoju patogenów). Obecne na rynku biostymulatory w niewielkim stopniu łączą regulację wzrostu z działaniem ochronnym. Produkt otrzymywany jest w procesie hydrolizy enzymatycznej, która pozwala na wyodrębnienie cennych substancji aktywnych obecnych w komórkach macierzy roślinnej, bez zmian enancjomerycznych. Głównymi składnikami aktywnymi są wolne aminokwasy i krótkie peptydy o łatwo przyswajalnej przez rośliny konformacji L, która jest naturalną formą enancjomeryczną białek występujących w roślinach a zatem nietoksyczną i aktywną w roślinach. Aminokwasy posiadają zdolność do wiązania innych molekuł (nawozów, herbicydów), poprawiają absorpcję składników aktywnych, są pomocne w przezwyciężaniu stresu związanego z terapią herbicydową. Surowcem wykorzystywanym w opracowanej technologii są pozostałości rodzimych roślin, stanowiące odpad innych gałęzi przemysłu, co pozwala obniżyć koszt produkcji.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Na rynku dostępne są naturalne biostymulatory otrzymane z produktów roślinnych, które zapewniają przede wszystkim przezwyciężanie wybranych środowiskowych czynników stresowych. Opracowana technologia rozszerza zakres działania biostymulującego o ochronę rośliny narażonej na stres biotyczny. Opracowana technologia bazuje na wykorzystaniu procesów skojarzonych prowadzonych wobec wybranych enzymów, dostarczając aminokwasy i krótkie peptydy o konformacji L, które roślina może wykorzystać w fazie wzrostu, nie przeznaczając energii metabolicznej na ich syntezę. Klasyczna hydroliza chemiczna powoduje rozbicie łańcuchów peptydowych w sposób nieregularny, generując większą ilość produktów o konformacji D, które są trudno absorbowana przez rośliny i mogą powodować fitotoksyczność. Otrzymana mieszanina aminokwasów i peptydów sprzyja tworzeniu kompleksów z innymi cząsteczkami, stosowanymi w nawożeniu i ochronie roślin. Właściwy dobór warunków procesu technologicznego i materiału roślinnego prowadzi do osiągnięcia kolejnej istotnej właściwości – działania przeciwdrobnoustrojowego. Wykazano aktywność w walce z rozwojem patogenów, pozwalając na ograniczenie stosowania w konwencjonalnych środków ochrony roślin. Ważną zaletą opracowanej technologii jest wykorzystanie, jako surowca produktu odpadowego innych gałęzi przemysłu, co obniża koszty produkcji. Proces przebiega w łagodnych warunkach, nie generuje uciążliwych odpadów a otrzymany bioprodukt jest bezpieczny dla konsumenta i środowiska.

Zastosowanie rynkowe

Opracowana technologia prowadzi do otrzymania bioproduktu do zastosowań w nowoczesnych uprawach – szczególnie roślin spożywczych, zielarskich i leczniczych. Jako produkt ekologiczny, bezpieczny dla konsumenta i zwierząt domowych będzie atrakcyjną pozycją na rynku ogrodnictwa hobbystycznego. Wytworzony produkt łączy takie funkcjonalności jak: stymulacja intensywnego wzrostu rośliny, działanie nośnikowe dla innych substancji odżywczych i mikroelementów, ograniczenie podatności na stres abiotyczny i biotyczny. Może być stosowany samodzielnie lub w powiązaniu z innymi preparatami wykorzystywanymi w rolnictwie.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego

NIP: 5250007939

Adres www: http://www.ichp.pl

Typ podmiotu: Instytut naukowo - badawczy

Forma ochrony

Strzeżone know-how

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja
Sprzedaż praw własności
Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)
Umowa produkcyjna (podwykonawstwo)

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Dodano 12 maja 2021 16:52

Wróć na stronę "Bazy"