Baza technologii


Logo wpisu EKSPERYMENTALNA I MODELOWA ANALIZA ZJAWISKA SEPARACJI JONÓW STĘŻONYCH ROZTWORÓW SOLI NA MEMBRANACH NANOFILTRACYJNYCH

EKSPERYMENTALNA I MODELOWA ANALIZA ZJAWISKA SEPARACJI JONÓW STĘŻONYCH ROZTWORÓW SOLI NA MEMBRANACH NANOFILTRACYJNYCH

Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej Sp. z o.o.

Opis technologii / usługi

Celem naukowym projektu jest analiza zjawiska separacji jonów jedno- i wielowartościowych ze stężonych roztworów soli charakteryzujących się niskim pH w procesie nanofiltracji. W ramach projektu planuje się wykonanie analizy badanego zjawiska na podstawie szeregu badań eksperymentalnych oraz modelu matematycznego.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Niewątpliwie zaletą opracowanej technologii jest możliwość jej wykorzystania do monitorowania możliwości zastosowania procesu nanofiltracji do oczyszczania różnego rodzaju ścieków przemysłowych. Ponadto nanofiltracja jest procesem fizycznym, który możemy prowadzić bez użycia chemikaliów, co jest niezwykle ważne z punktu widzenia ochrony środowiska.

Zastosowanie rynkowe

Efektem realizacji projektu będzie opracowanie metody przewidywania stopnia separacji jonów jedno- i wielowartościowych ze stężonych roztworów soli na wybranych typach membran nanofiltracyjnych charakteryzujących się różnymi wartościami ładunku powierzchniowego. Będzie to możliwe dzięki identyfikacji mechanizmów i zjawisk towarzyszących podczas nanofiltracji stężonych roztworów soli charakteryzujących się niskim pH. W zakresie ochrony środowiska, przewidywanie stopnia separacji jonów znajdujących się w badanych układach umożliwi monitorowanie możliwości zastosowania procesu nanofiltracji do oczyszczania różnego typu ścieków przemysłowych.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej Sp. z o.o.

NIP: 7010360620

Adres www: http://www.ibs.pw.edu.pl

Typ podmiotu: Przedsiębiorstwo

Wielkość: Małe

Forma ochrony

Strzeżone know-how
Chronione prawem autorskim

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)
Umowa produkcyjna (podwykonawstwo)
Komercyjne usługi badawcze

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:52

Wróć na stronę "Bazy"