Baza technologii


Logo wpisu Elastic Workplace

Elastic Workplace

Elastic Cloud Solutions sp. z o.o.

Opis technologii / usługi

Elastic Workplace to innowacyjna aplikacja biznesowa w chmurze, umożliwiająca wdrożenie mobilnego i nowoczesnego portalu do komunikacji wewnętrznej (intranet) w kilka minut. Dzięki aplikacji Elastic Workplace współpraca i komunikacja w dużej, rozproszonej geograficznie firmie staje efektywna. Intranet pozwala firmom na jednoczesne zwiększenie efektywności i zmniejszenie kosztów komunikacji wewnętrznej. Dzięki zastosowaniu standardów RSW (responisvie web design i wykorzystaniu technologii chmurowej, użytkownicy mogą korzystać z Elastic Workplace w każdym czasie i miejscu, z każdego urządzenia. Ma to szczególnie duże znaczenie w przypadku pracowników terenowych i podróżujących. Elastic Intranet rewolucjonizuje procesy tworzenia i zarządzania intranetem oraz wpływa na znaczne oszczędności firm, gdyż pozwala zmniejszyć koszty zarządzania intranetem. Jest to możliwe dzięki innowacyjnemu w skali światowej, Edytorowi Blokowemu (autorskie rozwiązanie firmy Elastic Cloud Solutions). Dzięki niemu intranet można zbudować z gotowych zestawów elementów (bloków), z wykorzystaniem technologii przeciągnij i upuść (drag and drop). Bloki można dowolnie modyfikować, w sposób nie wymagający programowania, zachowując spójny, nowoczesny wygląd. Dzięki temu, zarządzanie treścią intranetu i jego administrowanie można delegować pracownikom nie posiadającym kompetencji technicznych. Elastic Intranet wpływa też na zwiększenie częstotliwości korzystania z intranetu przez pracowników. Liczba osób regularnie korzystających z wewnętrznych portali informacyjnych, po wdrożeniu Elastic Intranet, wzrasta nawet o 70%. Jest to możliwe dzięki doskonałemu designowi rozwiązania, który sprawia, że jest ono bardzo intuicyjne i przyjazne użytkownikowi. Najwyższa jakość designu Elastic Intranetu została doceniona przez branżowych ekspertów, nagrodą Best Intranet Design Award 2018. Nielsen Norman Group, uznał wdrożenie Elastic Intranet za 1 z 10 najlepszych intranetów na świecie. Dzięki Elastic Workplace pracownicy mają ciągły dostęp do informacji, wiedzy firmowej, mogą zgłaszać i komentować pomysły, z użyciem własnego smartfona!

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Cechy decydujące o innowacyjności Elastic Workplace: 1) Innowacyjny w skali globalnej system zarządzania treścią (Content Management System, CMS), tzw. Edytor Blokowy – autorski składnik oprogramowania. Nasz autorski system zarządzania treścią pozwala na szybkie tworzenie zawartości portalu intranetowego, bez konieczności posiadania technologicznej wiedzy i zewnętrznych zasobów. Firma korzystając z naszych bloczków (chcąc je umieścić w portalu wystarczy chwycić go i upuścić – drag and drop), może zbudować swój własny intranet, oparty na technologii chmurowej, w kilka minut, bez obaw o dodatkowy development, czas czy koszty serwisu. Bloki, gotowe do użycia to m.in.: pole tekstowe, zdjęcie, galeria, video, formularz, pytanie do eksperta, karta zasobów, newsfeed. Wszystkie bloki są utworzone w tym samym stylu, i mogą być w prosty sposób wykorzystane w tworzeniu różnych kombinacji zawartości. Ponadto, gotowe bloki mogą być dowolnie modyfikowane, bez znajomości CSS , czy HTML. Dzięki czemu, proces zarządzania intranetem może być delegowany osobom nieposiadającym umiejętności technicznych. W ramach Elastic Intranet, stworzonych jest ponad 100 gotowych do użycia bloków i 35 typów zawartości, które odpowiadają najczęściej wykorzystywanym przydatkom użycia. Typy zawartości zawierają wzór strony i zestaw szczegółowych ustawień, takich jak: data początku i końca publikacji, tytuł i URL, zezwolenia (kto ma wiedzieć daną zawartość) i wiele innych. Pozwala to w pełni zaspokoić wszystkie potrzeby klientów. Bloki są systematycznie rozwijane, w odpowiedzi na zmieniające się potrzeby przedsiębiorstw, wyniki badań naukowych oraz analizę trendów rynkowych. Dodatkowo, Elastic Intranet jest częścią kompletnej chmury zintegrowanych i gotowych do użycia, ciągle aktualizowanych aplikacji, składających się finalnie na w pełni cyfrowe miejsce pracy 2) Zastosowanie technologii chmurowych (cloud computing) i Responsive Web Design – dzięki temu, rozwiązanie może być w pełni wykorzystywane poza miejscem pracy, w dowolnym czasie, nawet z użyciem własnego smartphone, przez pracowników terenowych, czy często podróżujących 3) Opracowana technologia jest nieinwazyjna dla SharePointa (moduł pakietu Microsoft Office), dzięki czemu Elastic Intranet nie zastępuje natywnych funkcjonalności SharePoint, czy jego User Interface. Dzięki temu aktualizacje Microsoftu, bądź migracja do wyższej wersji lub do chmury, nie powodują problemów i utraty danych, ani potrzeby manualnej instalacji i konfiguracji, jak to jest w przypadku konkurencyjnych rozwiązań tego typu (np. Beezy, Attollo, EasyShare, Bonzai, Go Intranet) 4) Design cyfrowy o najwyższej jakości user experience (UX), co w przypadku oprogramowania dla przedsiębiorstw jest rzadkością, a nie przyjętym standardem

Zastosowanie rynkowe

Komunikacja wewnętrzna, w tym zespołów rozproszonych, dzięki Elastic Workplace, wykorzystującego technologie chmurowe, może być prosta, efektywna i tania. Rozwiązujemy problemy pracowników, zarówno terenowych jak i stacjonarnych, związane z barierami w dostępie do wiedzy i informacji w organizacji. Dzięki wewnętrznemu portalowi do komunikacji, który jest wizualnie tak samo atrakcyjny i intuicyjnym, jak najlepiej zaprojektowana strona internetowa, pracownicy chętnie i często sprawdzają aktualne informacje, które są spersonalizowane pod kątem ich preferencji. Ponadto portal pozwala na łatwe komunikowanie potrzeb, dyskutowanie propozycji, czy komentowanie treści. Dla pracowników terenowych, którzy z łatwością mogą korzystać z rozwiązania na własnych smartfonach, stanowi to istotne źródło "łączności" z firmą i jej kulturą organizacyjną. Komunikacja stanowi trzon każdego działania innowacyjnego. Dzięki temu nasz produkt rozwiązuje też problem niskiej innowacyjności przedsiębiorstw i ich problemu ze stworzeniem w firmie kultury innowacyjności. Jeden z modułów naszej aplikacji , nazwany Bank Innowacji, pozwala każdemu pracownikowi na zgłoszenie pomysłu na usprawnienie organizacji, w dosłownie kilka sekund. Inny z modułów, Baza Wiedzy, pozwala na gromadzenie baz informacji, z których pracownicy będą mogli korzystać w każdym czasie i z każdego miejsce. Wiedza jest w ten sposób łatwiej dostępna i częściej wykorzystywana. Rozwiązujemy w ten sposób potrzebę przedsiębiorstw w zakresie lepszego zarządzania kapitałem intelektualnym organizacji. Nasz produkt odpowiada też na potrzebę zwiększenia efektywności procesów wewnętrznych organizacji. Dzięki zastosowaniu naszego autorskiego edytora blokowego do zarządzania treścią portalu intranetowego, firmy mogą zredukować liczbę pracowników działu IT, ze względu na fakty, iż do jego obsługi nie są wymagane kompetencje techniczne. Treści tworzy się z wykorzystaniem technologii Drag and Drop.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Elastic Cloud Solutions sp. z o.o.

NIP: 9662105381

Adres www: http://www.elastic365.com

Typ podmiotu: Przedsiębiorstwo

Wielkość: Małe

Forma ochrony

Inna forma ochrony:
None

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Dodano 12 maja 2021 16:52

Wróć na stronę "Bazy"