Baza technologii


Logo wpisu Elastyczne ogniwa fotowoltaiczne oparte o technologię druku ink-jet

Elastyczne ogniwa fotowoltaiczne oparte o technologię druku ink-jet

Saule Sp. z o.o.

Opis technologii / usługi

Elastyczne ogniwa fotowoltaiczne z możliwością integracji z dowolnym podłożem o sprawności ok. 100W/m2. Technologia ogniw perowskitowych została zauważona jako Top 10 Breakthroughs of 2013 przez SCIENCE Magazine. Dzięki unikalnym właściwościom perowskitów, który jest materiałem zastępującym krzem: elastyczności, przezroczystości i bardzo niskiej wadze ogniwa fotowoltaiczne będzie można zintegrować z powierzchnią pokryć dachowych, ceramicznych oraz metalowych, jak również z kompozytów, czyniąc produkowane dzisiaj wyroby unikalnymi, nadając im nowe właściwości. Dzięki bardzo niskiej wadze, ogniwa nie obciążają konstrukcji budynku, nadając mu unikalny wygląd z możliwością modulowania kolorów, służąc jednocześnie za panel generujący prąd elektryczny. W ramach tzw. rynku „wearables” największy potencjał istnieje w segmencie inteligentnych ubrań́ (ang. smart garment), które ze względu na swoje dodatkowe funkcje (np. monitorowanie organizmu podczas wysiłku fizycznego) mają zopotrzebowanie na energię elektryczną. Wykorzystanie folii z perowskitu jako dodatkowego skadnika w procesie produkcji inteligentnych ubrań mogłoby być zaspokojone przez ten produkt.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Znacznie niższy koszt wdrożenia dedykowanych rozmiarów ogniw, zgodnie z ich zastosowaniem. Ostatnie analizy wskazują, że segment inteligentnych ubrań będzie się w najbliższych latach charakteryzował najwyższym wzrostem. Produkty tego typu opuszczają właśnie fazę testów oraz prototypowania i będą wkrótce szeroko stosowane w życiu codziennym. Ankiety przeprowadzone wśród potencjalnych użytkowników wskazują na duże zainteresowanie inteligentnymi ubraniami szczególnie wśród osób prowadzących aktywny tryb życia oraz uprawiających sport. Pokrycie bezzałogowych statków powietrznych (ang. UAV) latających folią z perowskitu pozwoli na zwiększenie ich zasięgu pomiędzy ładowaniami oraz zabezpieczy systemy pokładowe przed przerwą w funkcjonowaniu np. w przypadku awaryjnego lądowania. Dotychczas bezzałogowe statki powietrzne były przede wszystkim stosowane przez wojsko podczas realizowanych akcji militarnych. W najbliższym czasie przewiduje się wzrost ich sprzedaży w celach komercyjnych co wynika z faktu, że znajdują one coraz więcej zastosowań w kolejnych dziedzinach życia (akcje ratunkowe, transport małych ładunków do trudno dostępnych regionów, inspekcja rurociągów, etc.). Czynnikiem, który może ograniczyć lub przyspieszyć wzrost sprzedaży jest stan regulacji prawnych w poszczególnych krajach, które potencjalnie mogą ograniczać ich stosowanie. Budowa nowoczesnych budynków pasywnych wyposażonych w zintegrowane panele fotowoltaiczne (BIPV) może znacząco wpłynąć na koszt utrzymania budynku w zakresie zużycia energii elektrycznej bądź cieplnej. Gospodarstwa domowe mogą sprzedać nadwyżkę wyprodukowanej nad zużytą energię elektryczną do sieci przesyłowej. Znacznie niższy koszt wdrożenia dedykowanych rozmiarów ogniw, zgodnie z ich zastosowaniem. W najbliższych latach nie jest prognozowany wzrost sprzedaży tabletów oraz telefonów komórkowych – mimo to ze względu na ogromny wolumen sprzedaży, przekraczający 2mld szt/rok rynek należy postrzegać jako bardzo perspektywiczny wraz z zastosowaniem ultracienich i półprzezroczystych ogniw perowskitowcyh. Analizy rynkowe wskazują, że w najbliższych latach należy liczyć na wzrost sprzedaży pojazdów elektrycznych oraz hybrydowych. Jedną z podstawowych przeszkód hamujących szybszy wzrost jest mała liczba stacji do ładowania oraz wciąż nie najwyższy zasięg tych pojazdów w ramach jednego ładowania. Wykorzystanie ogniwa fotowoltaicznego na bazie perowskitu pozwoliło by na istotną poprawę parametrów tych pojazdów dlatego należy oczekiwać, iż producenci pojazdów elektrycznych oraz hybrydowych będą bardzo zainteresowani oferowanym produktem. Dodatkową zaletą w przypadku zastosowania w branży automotive jest wykorzystanie ogniw do podtrzymania układów wymagających sporego obciążenia energetycznego również w pojazdach spalinowych podczas postoju, jak np. układ klimatyzacji.

Zastosowanie rynkowe

W ramach tzw. rynku „wearables” największy potencjał istnieje w segmencie inteligentnych ubrań́ (ang. smart garment), które ze względu na swoje dodatkowe funkcje (np. monitorowanie organizmu podczas wysiłku fizycznego) mają zopotrzebowanie na energię elektryczną. Wykorzystanie folii z perowskitu jako dodatkowego skadnika w procesie produkcji inteligentnych ubrań mogłoby być zaspokojone przez ten produkt. Budowa nowoczesnych budynków pasywnych wyposażonych w zintegrowane panele fotowoltaiczne (BIPV) może znacząco wpłynąć na koszt utrzymania budynku w zakresie zużycia energii elektrycznej bądź cieplnej. Gospodarstwa domowe mogą sprzedać nadwyżkę wyprodukowanej nad zużytą energię elektryczną do sieci przesyłowej. Pokrycie tabletów oraz telefonów komórkowych folią z perowskitami pozwoli na wydłużenie czasu użytkowania urządzenia pomiędzy poszczególnymi ładowaniami. Ze względu na dodatkowe funkcje, wysokiej jakości wyświetlacze oraz coraz mniejsze gabaryty – efektywność energetyczna tych urządzań jest jednym z kluczowych wyzwań przed, którym stoją producenci tych urządzeń. Pokrycie pojazdów elektrycznych oraz hybrydowych ogniwem fotowoltanicznym na bazie perowskitu zwiększy ich efektywność energetyczną oraz pozwoli na zwiększenie ich zasięgu pomiędzy poszczególnymi ładowaniami.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Saule Sp. z o.o.

NIP: 5223010943

Adres www: http://www.sauletech.com

Typ podmiotu: Przedsiębiorstwo

Wielkość: Małe

Forma ochrony

Zgłoszenie wynalazku

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Dodano 12 maja 2021 16:52

Wróć na stronę "Bazy"