Baza technologii


Logo wpisu Electroshare

Electroshare

Cybertrick sp. z o.o.

Opis technologii / usługi

System do sharingu składa się z trzech podstawowych modułów. Pierwszy i podstawowy moduł (dalej zwany system bazowy) to moduł składający się z zestawu aplikacji serwerowych odpowiadających za przetwarzanie, modyfikacje i przechowywanie danych. Drugi moduł to aplikacje mobilne przeznaczone dla użytkowników końcowych umożliwiające ergonomiczne użytkowanie. Trzecim modułem jest urządzenie telemetryczne odpowiadające za integrację fizycznego pojazdu (skuter, motor) z całym systemem. System bazowy jest sercem całego systemu. Składa się on z sześciu podsystemów informatycznych odpowiadających za poprawny proces obsługi użytkownika. Pierwsze dwa podsystemy to system bazodanowy odpowiadający za przechowywanie i udostępnianie danych i system kopi bezpieczeństwa, którego zadaniem jest wykonywanie cyklicznych kopi w innej geograficznej lokalizacji. Dane przechowywane w bazie spełniają normy relacyjnych baz danych i SQL. W celu osiągnięcia najlepszej wydajności skorzystano z rozwiązania rozproszonych baz danych. Kolejne trzy systemy to usługi internetowe. Usługa webservice, która umożliwia poprawne działanie aplikacji mobilnych. Dzięki tej usłudze został udostępniony interfejs za pomocą którego będą komunikowały się urządzenia mobilne. Interfejs posiada dynamicznie generowany WSDL, a całość komunikacji odbywa się za pomocą struktur w standardzie JSON. Dzięki takiemu podejściu mamy otwarty protokół komunikacji umożliwiający integrację z dowolnym podsystemem informatycznym. Całość komunikacji odbywa się po szyfrowanym połączeniu SSL takie samo rozwiązanie jak w bankowości internetowej, a dodatkowo każdy komunikat wysłany do serwera musi posiadać parametry uwierzytelniające. Mamy więc pewność, że nikt nie będzie podglądał, ani też modyfikował przesyłanych danych. Kolejna z usług to usługa www dla użytkowników końcowych dająca możliwość użytkowania produktu na nietypowych urządzeniach końcowych za pomocą przeglądarki WWW. Dzięki temu każdy użytkownik posiadający tylko przeglądarkę będzie mógł korzystać z produktu, a więc nie tylko użytkownicy posiadający telefony z systemami android lub iOS będą użytkownikami systemu. Kliencka aplikacja www umożliwi. Podstawowy proces pozyskiwania i obsługi użytkownika, czyli rejestrację, logowanie, odzyskiwanie hasła, edycja danych personalnych, wysyłka plików do weryfikacji tożsamości. Aplikacja www umożliwi również obsługę procesu płatności. Użytkownicy będą działali w mieszanym trybie obsługi finansowej. To znaczy będą mogli doładować swój profil środkami i będą korzystać z usługi, póki mają środki na profilu, mogą również podpiąć kartę kredytową wówczas pieniądze z ich konta bankowego będą pobierane tylko za wykorzystaną usługę lub użyć kodów rabatowych. Moduł ten jest zintegrowany z modułem księgowym dzięki czemu automatycznie są wystawiane dokumenty księgowe spełniające standardy przy prowadzeniu pełnej księgowości w przedsiębiorstwie. Inną częścią tego podsystemu jest wypożyczanie pojazdów za pomocą interaktywnej mapy, na której prezentowane są pojazdy, a po wybraniu pojazdu na mapie system umożliwia podgląd ceny, zarezerwowanie, wypożyczenie i zakończenie użytkowania. Kolejnym modułem jest usługa WWW dla administratorów, która umożliwia zarzadzanie całą platformą. Jest to najbardziej rozbudowany podsystem. System jest przeznaczony dla obsługi technicznej. Zawiera moduły analityczne, księgowe, serwisowe, infolinii, konfiguracyjny, alarmów, magazynówki. Moduł infolinii ma za zadanie umożliwić pracownikom weryfikację użytkowników i aktywację nowych profili. Ustawienia do jakiej prędkości jazdy (20, 45, 45+ km/h) pozwalają uprawnienia nowego użytkownika. Obsługę call-center problemów zgłaszanych przez użytkowników. Wykrywaniu fraudów na kartach kredytowych i odzyskiwaniu pieniędzy. Moduł alarmów ma za zadanie przeciwdziałać kradzieżom, innym nieautoryzowanym użyciem pojazdów, wykrywać zbyt niskie zasilania bądź utraty sygnału internetowego przez pojazd. Moduł magazynówki pozwala na elektroniczne przekazywanie stanów pojazdów pomiędzy punktami obsługi. Moduł analityczny to zestaw narzędzi raportowych dzięki którym można przeprowadzić analizę finansów, wykrywać okresy, kiedy jest największy przychód aby móc zintensyfikować pracę na najbardziej przychodowe okresy. Analiza zainteresowania pojazdami do szacowania nowych punktów obsługi znajdujących się jak najbliżej użytkowników. Raporty z poszczególnych punktów obsługi czy poszczególnych pojazdów, do wykrywania dużych skupisk pojazdów o małej rentowności, aby móc je przenieść w miejsca gdzie jest większa rentowność. Moduł serwisowy przeznaczony dla serwisu działającego w terenie lub stacjonarnego w warsztacie. Udostępnia narzędzia do dodawania nowych pojazdów i integracji ich z całym systemem oraz diagnozowania problemów z pojazdami. A dla serwisu działającego w terenie dostępne są narzędzia usprawniające wyszukiwanie pojazdów uszkodzonych, o zbyt słabym naładowaniu baterii lub zbyt długo nieużytkowanych z powodu złej lokalizacji. Moduł serwisowy jest połączony z mechanizmem zgłaszania uwag przez użytkowników dzięki czemu serwisanci mogą na bieżąco sobie optymalizować trasę pomiędzy poszczególnymi pojazdami. Moduł księgowy przeznaczony dla obsługi finansowej udostępnia narzędzia do pobrania zbiorczo pliku EPP ze wskazanych faktur, przeglądania poszczególnych dokumentów księgowych, pobrania i wysłania na żądanie do użytkownika. Dodawania dekretów i korekt do wykonanych przejazdów. Moduł księgowy odpowiedzialny jest również za integrację z pośrednikiem płatności (payu, tpay, dotpay), generowania automatycznie dokumentów księgowych w postaci pliku pdf jaki i w postaci elektronicznej umożliwiającej eksport do programu księgowego używanego w przedsiębiorstwie. Moduł konfiguracyjny przeznaczony dla administratorów i zarządców sytemu umożliwia pełną konfigurację poszczególnych właściwości i zachowań sytemu. Można za pomocą niego ustawić na przykład: ceny za użytkowania, czas trwania rezerwacji, integracji z mapami, kategorie uprawnień dla użytkowników zewnętrznych, wygląd dokumentów księgowych, treści komunikatów wysyłanych do użytkowników czy to za pomocą poczt e-mail czy sms, zarządzania użytkownikami wewnętrznymi (pracownikami), nadawania użytkownikom wewnętrznym różne uprawnienia, parametrów integracyjnych z operatorem płatności itp. Szóstym modułem jest usługa serwerowa umożliwiająca komunikację urządzenia telemetrycznego z całym systemem. Jest to podsystem który przekształca protokół komunikacji urządzenia telemetrycznego na strukturę danych na której operuje system. Moduł ten posiada funkcję wykrywania zdarzeń alarmowych w czasie rzeczywistym i przekazywaniu takiej informacji dalej. Moduł ten pracuje w trybie czuwania to znaczy, że urządzenie telemetryczne musi nawiązać z nim połączenie, a następnie moduł ten zarządza tymi połączeniami umożliwiając innym podsystemom sterowanie pojazdem na przykład: włącz/wyłącz zapłon, sprawdź stan zasilania, ustaw maksymalną dozwoloną prędkość. Aplikacje mobilne, które użytkownicy końcowi mogą pobrać z sklepu google i appstore. Aplikacje te umożliwiają zarezerwowanie, uruchomienie i zakończenie użytkowania pojazdu. Za pomocą aplikacji użytkownik może doładować konto podpiąć kartę kredytową jak i pozostałe podstawowe operacje typu rejestracja, logowanie, edycja. Urządzenie telemetryczne jest montowane bezpośrednio w pojazdach i komunikuje się z usługą serwerową. W tym przypadku urządzenie telemetryczne musi spełniać wymogi odnośnie poprawnej obsługi pojazdu rowerowego z modułowymi bateriami. Urządzenie będzie posiadać GPS (pozyskiwanie lokalizacji geograficznej) i GSM (komunikacja z serwerami za pomocą Internetu). Urządzenie posiada sterowalne dwa wyjścia sygnałowe do włączania/wyłączania pojazdy i zdejmowania blokady pokrywy baterii w celu umożliwienia wymiany baterii. Kolejne dwa wyjścia sygnałowe do zdalnej konfiguracji maksymalnej prędkości. Sześciu wejść do sprawdzenia czy bateria jest zamontowana w module. Module pomiary napięcia do weryfikacji poziomu naładowania. Akcelerometrem do wykrycia czy pojazd jest w odpowiedniej pozycji.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Jedyny system do zarządzania flotą rowerów elektrycznych oraz ich bateriami, monitorujący wszelkie aspekty jazdy.

Zastosowanie rynkowe

Zarządzanie rowerami elektrycznymi oraz ich bateriami.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Cybertrick sp. z o.o.

NIP: 5342556631

Kraj: Polska

Adres www: http://www.cybertrick.pl

Typ podmiotu: Przedsiębiorstwo

Wielkość: Mikro

Forma ochrony

Strzeżone know-how

Poziom gotowości technologicznej

TRL 5

Forma komercjalizacji

Sprzedaż praw własności

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Dodano 12 maja 2021 16:52

Wróć na stronę "Bazy"