Baza technologii


Logo wpisu Elektroniczna identyfikacji maszyn, urządzeń, środków trwałych oraz transportu system iRIS.

Elektroniczna identyfikacji maszyn, urządzeń, środków trwałych oraz transportu system iRIS.

INSTYTUT TECHNIKI GÓRNICZEJ KOMAG

Opis technologii

System iRIS to kompleksowe narzędzie do prowadzenia elektronicznej ewidencji środków trwałych, głównie w przedsiębiorstwach górniczych, składające się z pięciu platform : PECM - przeznaczonej do maszyn, urządzeń i części stosowanych w wyrobiskach podziemnych, PEUBP - przeznaczonej do maszyn i urządzeń budowy przeciwwybuchowej , PEŚT - przeznaczonej do środków transportu, PEMP - przeznaczonej do maszyn, urządzeń i podzespołów stosowanych na powierzchni, PEŚTB - przeznaczonej do wyposażenia biurowego. W elektronicznym systemie identyfikacji zastosowano nowoczesny, odporny na warunki środowiskowe, sposób znakowania elementów za pomocą technologii RFID i/lub kodów kreskowych.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Przeznaczenie: - zapewnienie jednoznacznej identyfikacji elementów i podzespołów maszyn, urządzeń górniczych oraz ich elementów składowych, - rejestracja faz wytwarzania i użytkowania elementów maszyn, urządzeń oraz ich elementów, - zapewnienie niezbędnych danych umożliwiających ocenę stanu ich technicznego. Zalety: - poprawa bezpieczeństwa użytkowania elementów maszyn i urządzeń górniczych poprzez zapewnienie jednoznaczności ich oznakowania a tym samym identyfikacji, - trwałe jednoznaczne, elektroniczne oznakowanie elementów , - gromadzenie informacji o faza wytwarzania i użytkowania elementów, - możliwość tworzenia cyfrowej dokumentacji przebiegu eksploatacji elementów maszyn i urządzeń, - generowanie informacji na temat elementów maszyn i urządzeń na żądanie dla wybranego przedziału czasu eksploatacji

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: INSTYTUT TECHNIKI GÓRNICZEJ KOMAG

NIP: 6310200794

Adres www: http://www.komag.eu

Typ podmiotu: Instytut naukowo - badawczy

Forma ochrony

Chronione prawem autorskim

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Dodano 12 maja 2021 16:52

Wróć na stronę "Bazy"