Baza technologii


Logo wpisu Elektroniczna identyfikacji maszyn, urządzeń, środków trwałych oraz transportu system iRIS.

Elektroniczna identyfikacji maszyn, urządzeń, środków trwałych oraz transportu system iRIS.

INSTYTUT TECHNIKI GÓRNICZEJ KOMAG

Opis technologii / usługi

System iRIS to kompleksowe narzędzie do prowadzenia elektronicznej ewidencji środków trwałych, głównie w przedsiębiorstwach górniczych, składające się z pięciu platform : PECM - przeznaczonej do maszyn, urządzeń i części stosowanych w wyrobiskach podziemnych, PEUBP - przeznaczonej do maszyn i urządzeń budowy przeciwwybuchowej , PEŚT - przeznaczonej do środków transportu, PEMP - przeznaczonej do maszyn, urządzeń i podzespołów stosowanych na powierzchni, PEŚTB - przeznaczonej do wyposażenia biurowego. W elektronicznym systemie identyfikacji zastosowano nowoczesny, odporny na warunki środowiskowe, sposób znakowania elementów za pomocą technologii RFID i/lub kodów kreskowych.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Przeznaczenie: - zapewnienie jednoznacznej identyfikacji elementów i podzespołów maszyn, urządzeń górniczych oraz ich elementów składowych, - rejestracja faz wytwarzania i użytkowania elementów maszyn, urządzeń oraz ich elementów, - zapewnienie niezbędnych danych umożliwiających ocenę stanu ich technicznego. Zalety: - poprawa bezpieczeństwa użytkowania elementów maszyn i urządzeń górniczych poprzez zapewnienie jednoznaczności ich oznakowania a tym samym identyfikacji, - trwałe jednoznaczne, elektroniczne oznakowanie elementów , - gromadzenie informacji o faza wytwarzania i użytkowania elementów, - możliwość tworzenia cyfrowej dokumentacji przebiegu eksploatacji elementów maszyn i urządzeń, - generowanie informacji na temat elementów maszyn i urządzeń na żądanie dla wybranego przedziału czasu eksploatacji

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: INSTYTUT TECHNIKI GÓRNICZEJ KOMAG

NIP: 6310200794

Adres www: http://www.komag.eu

Typ podmiotu: Instytut naukowo - badawczy

Forma ochrony

Chronione prawem autorskim

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Dodano 12 maja 2021 16:52

Wróć na stronę "Bazy"