Baza technologii


Logo wpisu elektrowniapolska.pl

elektrowniapolska.pl

Teraz Energia sp. z o.o.

Opis technologii

Platforma elektrowniapolska.pl to jedyne w Polsce rozwiązanie pozwalające na zdalne zarządzanie w zakresie zużycia i produkcji energii tysiącami lokalizacji. W stosunku do technologii wdrożonych częściowo przez komercyjnych operatorów OSD nasze rozwiązanie pozwala na zarządzanie zasobami w czasie prawie rzeczywistym w formule usługowej/abonamentowej co czyni wdrożenie przystępnym cenowo dla małych i dużych Klientów. Elektrowniapolska.pl zestaw usług działający w oparciu o autorski, rozproszony system ICT. SKŁADOWE SYTEMU Sprzęt: - terminal telemetryczny Pliszka – pomiar w czasie rzeczywistym energii czynnej i biernej na 3 fazach, pomiar i sterowanie produktywnością generatorów OZE, załączanie odbiorników (styczniki), regulacja pracy odbiorników (1-10V, RS 232/485, CAN), komunikacja GSM (łączność z Kolektorem danych), - Terminal Ogonek – pomiar energii czynnej i biernej - stacja meteo – pomiar prędkości i kierunku wiatru, natężenia promieniowania słonecznego, temperatury, wilgotności i ciśnienia, - terminal Klimat – bezprzewodowy (WiFi) pomiar temperatury, wilgotności i poziomu CO2, Oprogramowanie - Kolektor danych pomiarowych, - Agregator danych pomiarowych, - Portal analityczny, - System analityczny OLAP Tableau. Telekomunikacja - prywatna sieć APN GSM - modemy Ublox GPRS z szyfrowaniem sprzętowym TLS - autorskie algorytmy szyfrowania AES 256 Sposób działania Terminale telemetryczno-sterujące zbierają i agregują dane pomiarowe w pakiety 1 minutowe. Co 60-120 sekund terminal Pliszka; pełniący rolę lokalnego Huba; nawiązuje połączenie z Kolektorem i przesyła jedna lub dwie minutowe paczki danych. Jednocześnie w trakcie połączenia Kolektor ma możliwość wysłania do Pliszki komend sterujących, które Pliszka po odebraniu rozsyła do elementów/układów wykonawczych. Na portalu analitycznym widoczne są dane pomiarowe z opóźnieniem 2 minutowym. Platforma analityczna Tableau pozwala na wielowymiarową analizę danych.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Wdrożenie platformy elektrowniapolska.pl umożliwia certyfikacje firmy Klienta w zakresie posiadania Systemu Zarządzania Energią zgodnego z normą ISO 50001 co z kolei pozwala zgodnie z zapisami ustawy o efektywności energetycznej na brak konieczności przeprowadzania co 4 lata uciążliwych audytów energetycznych. Wdrożenie platformy pozwala na osiągnięcie oszczędności w zakresie zużycia nośników energii i emisji CO2 o 5% do 30%. Im większa organizacja tym lepsze efekty. Oto zestaw cech systemu Funkcje Systemu elektrowniapolska.pl – Systemu Zarządzania Energią zgodnego z normą ISO 50001 Analiza rocznego zużycia mediów energetycznych Identyfikacja statycznych wskaźników zużycia energii na 1 m2 budynku Wyrywkowe, jednorazowe, offline profile zużycia energii (czasowy montaż lokalnych liczników energii) Porównanie rocznych kosztów versus wolumen zużycia mediów energetycznych (PLN vs MWh/GJ) Porównywanie zużycia weekendowego versus dni tygodnia Porównywanie zużycia za dwa różne zadane okresy czasu (np. dwa wtorkowe popołudnia) Dostęp online do profili zużycia energii czynnej, biernej, ciepła i gazu Minutowe profile zużycia energii Automatyczny wybór optymalnej taryfy OSD Automatyczny wybór optymalnej mocy zamówionej Porównanie zużycia energii w godzinach PEAK i OFF-PEAK Profile zużycia nocnego/pozazmianowego i dla poszczególnych zmian Zdalne włączanie/wyłączanie odbiorników Identyfikacja profili zapotrzebowania na moc (Load Duration Chart) Możliwość dynamicznego uczestnictwa w płatnych programach DSR Analiza Kosztów Ogrzewania w funkcji rozkładu temperatury zewnętrznej (HDD- Heating Degree Day) Analiza Kosztów Chłodzenia w funkcji rozkładu temperatury zewnętrznej (CDD - Cooling Degree Day) Dostęp do prognozy pogody dla wszystkich lokalizacji Analiza trendu jednoczesnego zużycia energii na Ogrzewanie i Chłodzenie w okresie przejściowym (Shoulder Season) Analiza kosztów chłodzenia w funkcji sprzedaży towarów schłodzonych (integracja z systemem POS) Analiza zużycia energii w funkcji temperatury zewnętrznej i wewnętrznej, wilgotności i poziomu CO2) Możliwość definiowania wskaźników SIWZ na podstawie realnych danych Śledzenie efektów inwestycji związanych z efektywnością energetyczną Przygotowywanie raportów na potrzeby pozyskania Białych Certyfikatów Rozliczanie pracy Konserwatorów Wykrywanie awarii urządzeń Analiza kosztów utrzymania infrastruktury oświetleniowej Minutowe profile produkcji energii ze źródeł lokalnych i OZE Regulacja poziomu produktywności źródeł lokalnych i OZE Sterowanie poziomem ładowania/rozładowania magazynów energii Uczestnictwo w Wirtualnych Elektrowniach (Virtual Power Plant) Integracja źródeł wytwarzania na potrzeby Klastrów Energii Monitoring profili zużycia energii (osobno 3 fazy) czynnej i biernej przez Odbiornik na potrzeby wykrywania i predykcji awarii Monitoring Wyższych Harmonicznych energii zasilającej Odbiornik Analiza zużycie energii elektrycznej przez elementy linii produkcyjnej vs wolumen produkcji na potrzeby identyfikacji i alokacji jednostkowych kosztów produkcji Monitoring wahań napięcia zasilania (dla każdej fazy osobno)

Zastosowanie rynkowe

Zarządzanie efektywnością energetyczna znajduje zastosowanie wszędzie tam gdzie koszty mediów energetycznych są duży i/lub trudne do zarządzania. Zwłaszcza w organizacjach wielooddziałowych (np. Poczta Polska, Orlen, PGNiG, PKP, Urzędy Publiczne, Sieci spożywcze i usługowe, nieruchomości komercyjne itd.) zarządzanie energią bez podejścia systemowego nie jest możliwe.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Teraz Energia sp. z o.o.

NIP: 1231278279

Adres www: http://www.terazenergia.pl

Typ podmiotu: Przedsiębiorstwo

Wielkość: Małe

Forma ochrony

Chronione prawem autorskim

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Dodano 12 maja 2021 16:52

Wróć na stronę "Bazy"