Baza technologii


Logo wpisu Element

Element

Element

Opis technologii / usługi

Element to innowacyjny system rozwiązujący problem kosztowności i czasochłonności pozyskiwania kandydatów na stanowiska pracy. Problem ten rozwiązywany jest poprzez zestaw narzędzie automatyzujacych pracę rekruterów, zarówno w zakresie pozyskiwania kandydatów metodami pośrednimi (ogłoszenia) i bezpośrednimi (direct/executive search), jak też w zakresie prowadzenia kandydatów przez proces rekrutacyjnych, a także w zakresie zarządzania wszystkimi procesami rekrutacyjnymi prowadzonymi w organizacji. Automatyzacja powyższych procesów realizowana jest poprzez takie funkcjonalności jak: x-ray - wyszukiwanie kandydatów na portalach Linkedin, Github, StackOverflow; dodawanie do systemu kandydatów bezpośrednio z portali społecznościowych za pomocą wtyczki do przeglądarki; multiposting ogłoszeń; monitorowanie efektywności i rentowności kanałów pozyskiwania kandydatów; automatyczne dopasowywanie kandydatów do projektów; kreator pytań aplikacyjnych z funkcją automatycznej preselekcji kandydatów oraz automatycznego przesyłania feedbacków, których treści uzależniona jest od wyników preselekcji; pełna integracja z Gmail i Office 365; automatyczna ochrona przed pozyskiwaniem kandydatów własnych klientów; pełna dowolność w zakresie konfiguracji projektów rekrutacyjnych; pełna dowolność w zakresie udostępniania projektów lub poszczególnych etapów użytkownikom wewnętrznym i zewnętrznym; odczytywanie treści CV z dowolnego formatu plików oraz rozumienie treści CV w języku polskim i angielskim za pomocą algorytmów sztucznej inteligencji; możliwość wyszukania w systemie dowolnej informacji; generowanie dokumentów kandydatów w ustandaryzowanej formie; Ponadto Element posiada specjalne moduły dla firm świadczących usługi rekrutacyjne. Dzięki tym modułom Element gwarantuje: automatyczne generowanie szans sprzedażowych na podstawie monitoringu wszystkich firm w Polsce publikujących ogłoszenia na ponad 50 portalach rekrutacyjnych oraz wszystkich kandydatów w bazie Klienta; łatwość wyszukania firm, które rekrutują na określone stanowiska, w określonych branżach lub lokalizacjach; dedykowany moduł CRM z obsługą umów rekrutacyjnych i parametrów współpracy (stawki, gwarancje, terminy płatności, zakaz pozyskiwania pracowników klienta, itp);

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Jako pierwszy system rekrutacyjny na świecie Element wdrożył następujące technologie, dające istotną przewagę nad rozwiązaniami konkurencji: sztuczną inteligencje rozumiejącą treść życiorysów w języku polskim i angielskim system automatycznej preselekcji kandydatów system automatyzujacy monitoring rynku pracy system automatyzujący sprzedaż usług outsourcingu i rekrutacyjnych; Kluczowe korzyści wynikające z automatyzacji procesów rekrutacyjnych za pomocą Element: obniżają realnie koszty prowadzenia procesów rekrutacyjnych, a także procesów sprzedaży usług rekrutacyjnych w przypadku firm rekrutacyjnych; zwiększają liczbę procesów możliwych do przeprowadzenia w jednostce czasu; podnoszą motywację pracowników poprzez dostarczenie najnowocześniejszych narzędzi pracy; skrafcają czas pozyskania odpowiednich kandydatów.

Zastosowanie rynkowe

Element to innowacyjny system rozwiązujący problem kosztowności i czasochłonności pozyskiwania kandydatów na stanowiska pracy. Problem ten rozwiązywany jest poprzez zestaw narzędzie automatyzujacych pracę rekruterów, zarówno w zakresie pozyskiwania kandydatów metodami pośrednimi (ogłoszenia) i bezpośrednimi (direct/executive search), jak też w zakresie prowadzenia kandydatów przez proces rekrutacyjnych, a także w zakresie zarządzania wszystkimi procesami rekrutacyjnymi prowadzonymi w organizacji. Element wykorzystywan jest zarówno w MŚP jak i w dużych przedsiębiorstwach. Wśród naszych klientów znajdują się m.in. największe w Polsce firmy świadczące usługi rekrutacji i outsourcingu.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Element

NIP: 5862349944

Kraj: Polska

Adres www: http://www.elementapp.ai

Typ podmiotu: Przedsiębiorstwo

Wielkość: Mikro

Forma ochrony

Poziom gotowości technologicznej

TRL 9

Forma komercjalizacji

Licencja

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby posiadają prawa własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Dodano 12 maja 2021 16:53

Wróć na stronę "Bazy"