Baza technologii


Logo wpisu Es Candidate

Es Candidate

Es Sp. z o.o.

Opis technologii / usługi

Technologia ICT. Innowacyjna usługa SaaS do zarządzania procesami rekrutacyjnymi przedsiębiorstw w kraju i za granicą narzędzie usprawniającym proces rekrutacji. Pomaga on zarządzać całym procesem rekrutacji znacznie ją porządkując i automatyzując. Odciąża rekruterów w ich codziennej pracy, między innymi w: publikowaniu ogłoszeń, korespondencji za kandydatami, ocenianiu kandydatów, selekcji kandydatów, Funkcjonalności technologii: multiposting - pozwoli na automatyczną publikację na portalach pracy Job Board - oferty pracy będą mogły być publikowane na różnych portalach za pomocą jednego formularza; dzięki temu oszczędzany jest czas, a ogłoszenia mają spójną koncepcję graficzną; duża liczba przyłączonych portali; możliwość dodania własnych; opcje śledzenia aplikacji; analizowanie efektywności każdego z portali na którym dodawane będą ogłoszenia (ilość CV które spłynęły) w zależności od np. stanowisk w ramach realizowanych projektów (rekrutacji). Część portali jest płatnych, umożliwi to lepsze dysponowanie pieniędzmi na opłaty na tych serwisach i wprowadzenie analiz kosztowych. zarządzanie projektami rekrutacyjnymi - centralizuje spływ kandydatów na konkretne stanowisko na które aplikowali – firma może jednocześnie prowadzić wiele rekrutacji na różne stanowiska; wszystko w jednym narzędziu, które bardzo ułatwia pracę; możliwość dodawania opiekunów do projektów rekrutacyjnych; nadawanie statusów rekrutacyjnych(etapów rekrutacji, spam); identyfikacja kandydatów aplikujących w więcej niż jednym projekcie rekrutacyjnym; możliwość realizacji projektów masowej rekrutacji – wysoka wydajność; ergonomia prezentacji ofert napływających masowo; dla wnioskodawcy ważne jest aby system pozwalał na łatwe zarządzanie rekrutacjami, w których aplikuje większa ilość kandydatów. Interfejs systemu musi być zoptymalizowany pod tym kontem (w hrlink w ogóle nie jest, a w erecruiter w sposób niewystarczający), umożliwienie szybszego przeglądania dużej ilości aplikacji na raz dzięki dostosowanemu interfejsowi, ułatwienie podejmowania decyzji nt. przydatności danej aplikacji poprzez wyświetlenie przy aplikacji informacji o posiadaniu przez aplikanta umiejętności kluczowych dla projektu na podstawie automatycznego skanowania treści CV (Szukamy spawacza TIG, jeżeli ktoś w CV ma wpisane spawanie TIG, lub inną metodą informacja o tym wyświetli); opcja wyszukiwania kandydata na zewnętrznych serwisach (facebook, nasza-klasa, GoldenLine, LinkedIn, KtoKogo); mobilną rekrutację - firma za pomocą dedykowanej mobilnej aplikacji, może prowadzić mobilną rekrutację skierowaną do określonej grupy docelowej; funkcjonalność budowy własnej bazy CV - baza wszystkich aplikacji w jednym miejscu to podstawa szybkiej selekcji kandydatów; pomocną funkcją jest również ocenianie i tagowanie, a przede wszystkim zaawansowane wyszukiwanie; tworząc własną bazę CV klient podnosi jakość prowadzonych rekrutacji na swoich stanowiskach; narzędzia komunikacji zbiorowej i indywidualnej z kandydatami na pomocą email oraz sms, w tym zadawania pytań selekcyjnych - sprawna komunikacja z kandydatami pozwala znacznie przyspieszyć proces rekrutacji oraz zaoszczędzić czas; zastępuje w komunikacji skrzynki email i daje wgląd w historię korespondencji wszystkim użytkownikom zaangażowanym w daną rekrutację rozbudowany system uprawnień/ról z możliwością określenia dostępu do konkretnych modułów systemu (np. zablokowania dostępu użytkownika do pełnej bazy CV za wyjątkiem określonych rekrutacji); możliwość korzystania z gotowych szablonów oraz ich modyfikacje w zależności od potrzeb; narzędzia oceny skuteczności rekrutacji; badania jakości pracy pracowników; tworzenia konfigurowalnych raportów; badania efektywności źródeł z jakich pochodzą kandydaci; zaawansowane opcje wyszukiwania min po danych osobowych, zawartości cv,, filtrowania według słów kluczowych i tagów; rozbudowany generator stron kariera, oferta oraz opcja udostępnienia zakładki z ofertami pracy dla danego klienta; automatyczną publikację ofert pracy na FB; moduł licytacji HR – umożliwia zgłaszanie popytu na konkretną pracę poprzez publikację oferty pracy z opcją licytacji ceny – wygrywa najatrakcyjniejsza cenowo oferta złożona w założonym terminie rekrutacji; Moduł ma pozwalać firmom na zamieszczanie ogłoszeń o zapotrzebowaniu na pracownika. Użytkownicy aplikacji będą mogli odpowiadać na to ogłoszenie proponując warunki realizacji. Zgłaszający będzie mógł wybrać na podstawie zgłoszeń wykonawcę usługi. możliwość dostosowania do struktury wielopodmiotowej/wielooddziałowej organizacji; narzędzia business intelligence oceny skuteczności projektu rekrutacyjnego na podstawie analizy zagregowanych danych z uwzględnieniem konkretnego zawodu budowlanego, skuteczności kampanii, efektywności kosztowej portali job board; funkcja samoucząca – propozycja doboru parametrów projektu rekrutacyjnego dla konkretnego zawodu na podstawie wyników analizy skuteczności realizowanych wcześniej projektów rekrutacyjnych – dobór okresu realizacji projektu, portali job board, targetu projektu, budżetu kampanii itp.; dodawanie notatek, etykiet do kandydatów i projektów rekrutacyjnych; narzędzia kalendarzy rekrutacyjnych oraz kalendarzy spotkań z kandydatami; automatycznego generowanie pliku xml, json, umożliwiające publikacje danych na zewnętrznych portalach; narzędzia do przeprowadzania testów kompetencji i kreator testów kompetencji; opublikowane api zapewniające możliwość integracji z innym systemami informatycznymi; integrację z systemem kadrowo-płacowym – automatyczne przekazanie danych nowych pracowników do systemu kadrowo-płacowego celem generacji dokumentów kadrowych i ubezpieczeniowych; moduł obsługi sprzedaży dostępu do usługi SaaS; zarządzanie subskrypcją; możliwość integracji z systemem księgowym i sprzedażowym przedsiębiorstwa celem realizacji rozliczeń; wydruk i eksport danych w formatach plików xls, pdf.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Technologia wyróżnia się kompleksowością usługi otrzyma stałą obsługę /wsparcie merytoryczne i techniczne do obsługi systemu oraz brak ograniczeń co do ilości użytkowników oraz wprowadzenia ilości danych w zależności od planu i potrzeb. korzyści z zastosowania technologii optymalizacja procesów rekrutacyjnych przedsiębiorstwa, ograniczenie pracochłonności i kosztów, w tym związanych z zamawianiem odpłatnej usługi SaaS; wzrost przychodów związany z wdrożeniem nowej oferty produktowej; intuicyjnością obsługi Istniejące rozwiazania na rynku nie posiadają taki cech jak: brak zaimplementowanej bramki SMS umożliwiającej komunikację z kandydatami; mocno ograniczona liczba przyłączonych portali typu Job Board (np. praca.pl); brak integracji z portalem społecznościowym Facebook umożliwiającym automatyczne wyświetlanie ofert na FanPage; brak aplikacji mobilnej wyświetlającej oferty dedykowane dla konkretnej firmy; brak narzędzi do przeprowadzania testów kompetencji; zbyt uproszczona funkcja generowania raportów, stron karier oraz statystyk; brak integracji i wymiany danych z innymi systemami informatycznymi np. z wykorzystaniem otwartego formatu XML lub API; brak modułu do zarządzania relacjami z pośrednikami; mocno ograniczona wydajność systemu, co mocno wydłuża przetwarzanie danych przy dużej liczbie rekordów w bazie; zbyt uproszczony system uprawnień bez możliwości określenia dostępu do konkretnych modułów systemu (np. zablokowania dostępu użytkownika do pełnej bazy CV); brak dostosowania do struktury wielopodmiotowej/wielooddziałowej organizacji; brak modułu licytacji HR;

Zastosowanie rynkowe

Na krajowym jak i zagranicznym rynku pracy brakuje specjalistów z wykształceniem technicznym, m.in. spawaczy, elektryków czy hydraulików. Niedopasowane systemy kształcenia zawodowego od lat skutkują niedoborem wykwalifikowanych specjalistów w branży budowlanej. W walce o tych najlepszych, firmy budowlane coraz częściej sięgają po różne narzędzia i usługi rekrutacyjne. Kluczowa dla przyciągnięcia najlepszych fachowców na rynku okazuje się umiejętność ich wyszukiwania. Firmy z branży budowlanej i ich działy HR oraz firmy specjalizujące się w rekrutacjach dla branży budowlanej stają się coraz bardziej zdeterminowane do używania narzędzi wspomagających możliwość wyszukania odpowiednich fachowców. W branży budowlanej kluczowym wyznacznikiem wartości dostarczanej dla klienta i przewagi konkurencyjnej firmy to kompetentni pracownicy, ich umiejętności, merytoryczna wiedza i doświadczenie, dlatego pozyskanie odpowiedniej osoby jest nadrzędnym celem. Wymagania rynku wymuszają na działach HR przedsiębiorstw z branży budowlanej i podmiotach świadczących usługi rekrutacyjne dla branży budowlanej pozyskanie i przetwarzanie coraz większej ilości wielowymiarowych danych zestawiających wymagania z parametrami zawartymi w CV kandydatów. Ponadto postępująca globalizacja, nowe formy błyskawicznego przekazu informacji, dogodny przepływ osób; korzyści płynące z otwarcia europejskich rynków pracy , ale i emigracja zarobkowa i związane z tym strukturalne niedostosowanie popytu i podaży pracy, oczekiwań płacowych, wzrastające zapotrzebowanie na pracowników z Europy wschodniej, stwarzają nowe możliwości ale i wyzwania skutecznej rekrutacji. Realizacja ambitnych celów rekrutacji staje się coraz bardziej kosztowna, z drugiej strony postęp technologiczny w obszarze TIK oddziałuje również na branżę budowlaną. Od pewnego czasu można zaobserwować niesłuchaną popularność terminu „Rekrutacja 2.0”. Który wskazuje na faktyczną zmianę wykorzystywanych narzędzi do realizowania projektów rekrutacyjnych w powiązaniu z postępem technologicznym i zastosowaniem nowych technologii przetwarzania i dostępu do informacji. Najnowszym narzędziem stanowiącym przedmiot zainteresowania działów HR średnich i dużych przedsiębiorstw w branży budowlanej oraz podmiotów branży HR (agencje pośrednictwa pracy w kraju i zagranicą, agencje pracy tymczasowej) świadczących usługi dla branży budowlanej są systemy informatyczne ATS (applicant tracking systems) automatyzujące funkcje zarządzania procesami rekrutacyjnymi.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Es Sp. z o.o.

NIP: 5252630453

Adres www: http://nan

Typ podmiotu: Przedsiębiorstwo

Wielkość: Średnie

Forma ochrony

Chronione prawem autorskim

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Dodano 12 maja 2021 16:53

Wróć na stronę "Bazy"