Baza technologii


Logo wpisu Eubiotyk dla młodych zwierząt przeżuwających, zwłaszcza dla cieląt i jego zastosowania

Eubiotyk dla młodych zwierząt przeżuwających, zwłaszcza dla cieląt i jego zastosowania

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Opis technologii

Przedmiotem wynalazku jest nowy dodatek do pasz - eubiotyk, zawierający bakterie probiotyczne oraz ekstrakty z ziół do zapobiegania infekcji u młodych zwierząt przeżuwających, zwłaszcza cieląt, przy jednoczesnej poprawie efektów hodowlanych.Eubiotyk dla zwierząt przeżuwających, zwłaszcza cieląt według wynalazku zawiera nowe szczepy bakterii probiotycznych Lactobacillus rhamnosus eub1B i/lub Lactobacillus salivarius eub 2B i/lub Lactobacillus sake eub 3B oraz wodny ekstrakt z tymianku pospolitego Thymus vulgaris L i/lub wodny ekstrakt z lebiodki pospolitej Origanum vulgare. Wymienione szczepy zostały zdeponowane w depozycie patentowym Polskiej Kolekcji Mikroorganizmów we Wrocławiu. Technologię stanowi prawo do uzyskania patentu na wynalazek (zgłoszenie patentowe nr P.416206 z dnia 19.02.2016 r. w UPRP). Technologia stanowi przedmiot wspólnych praw Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich, które zrealizowały projekt w ramach Programu Badań Stosowanych pt. Opracowanie preparatów eubiotycznych dla zwierząt gospodarskich nr PBS1/A8/10/2012. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu jest uprawniony do przeprowadzenia procesu komercjalizacji technologii, w tym zawierania umów, w interesie wszystkich uprawnionych. Szczegółowe informacje: www.ciitt.up.poznan.pl

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Według technologii zastosowanie tego eubiotyku może wspomóc leczenie przez skrócenie jego czasu oraz profilaktykę, a także poprawić efekty ekonomiczne przez uzyskanie wyższych przyrostów masy ciała oraz rozwoju przewodu pokarmowego. Nieoczekiwanie stwierdzono, że zwierzęta otrzymujące eubiotyk osiągnęły znacznie wyższą końcową masę ciała, lepsze przyrosty masy ciała, wyższe spożycie paszy oraz lepsze wskaźniki zoometryczne i biochemiczne krwi. Ponadto wykazano, że eubiotyk działa korzystnie na mikroflorę i wskaźniki biochemiczne płynu żwacza, przyczyniając się równocześnie do rozwoju przewodu pokarmowego. Szczegółowe informacje: www.ciitt.up.poznan.pl

Zastosowanie rynkowe

Eubiotyk może być podawany zwierzętom w formie sypkiej lub płynnej. Eubiotyk może być samoistnym produktem, lub może być dodany do preparatu mlekozastępczego, mleka, lub wody, a także do funkcjonalnych dodatków paszowych. Korzystnie eubiotyk jest rozpuszczalny w wodzie, mleku i w preparacie mlekozastępczym. Przeprowadzono doświadczenia, w których eubiotyk wprowadzano do preparatu mlekozastępczego i/lub mleka dla cieląt w pierwszym okresie odchowu. Szczegółowe informacje: www.ciitt.up.poznan.pl

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

NIP: 7770004960

Kraj: Polska

Adres www: http://puls.edu.pl/

Typ podmiotu: Jednostka naukowa

Wielkość: Małe

Forma ochrony

Zgłoszenie wynalazku

Poziom gotowości technologicznej

TRL 7

Forma komercjalizacji

Licencja
Sprzedaż praw własności

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby posiadają prawa własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Dodano 12 maja 2021 16:53

Wróć na stronę "Bazy"