Baza technologii


Logo wpisu Fotogeneratory mocnych kwasów protonowych

Fotogeneratory mocnych kwasów protonowych

Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska

Opis technologii / usługi

Fotogeneratory mocnych kwasów protonowych (PAG-ów) mogą znaleźć zastosowanie w fotoutwardzalnych powłokach polimerowych w rutynowej produkcji. Wskazany koinicjator może zostać potraktowany jako surowiec podlegający sprzedaży do zastosowań w różnych gałęziach gospodarki z zapotrzebowaniem na systemy utwardzania światłem UV, takich jak: powłoki lakiernicze, utwardzane farby w przemyśle farbiarskim i motoryzacyjnym, powłoki lakiernicze w przemyśle meblarskim i motoryzacyjnym, powłoki w przemyśle opakowaniowym, materiał medyczny będący komponentem wypełniaczy stomatologicznych, materiał do zastosowania w przemyśle poligraficznym i innych. Pierwszy zestaw syntezowanych fotogeneratorów, posiada interesujące możliwości aplikacyjne. Są to nowatorskie właściwości fotopolimeryzacyjne, nietypowe jeśli chodzi o wykorzystanie z niskoenergetycznymi źródłami światła LED. Wszystkie opracowane fotosensybilizatory tj. siedem pochodnych naftalenu i zastosowana odpowiednia sól onionowa (nowatorskie wynalazki działają w układach dwuskładnikowych), wybrane do fotopolimeryzacji, były zdolne do inicjacji fotopolimeryzacji kationowej pod wpływem naświetlania światłem o długości fali 320 nm oraz 365 nm. Bardzo istotnym, z punktu widzenia zastosowań, jest fakt, iż wszystkie systemy inicjujące opisane w patencie P.407364 były dużo skuteczniejsze od dotychczasowego jednoskładnikowego fotoinicjatora difenylojodoniowego w zakresie długości fali powyżej 300 nm. Opisywany w wynalazkach mechanizm fotopolimeryzacji kationowej jest bardzo wartościowy, gdyż likwiduje poważny problem napotykany w powszechnej obecnie polimeryzacji wolnorodnikowej, jakim jest inhibicja tlenowa. Działanie tlenu w procesach wolnorodnikowych obniża wydajność fotopolimeryzacji, spowalnia proces utwardzania lub też skraca trwałość produktów. W obecnych systemach często wymagane jest niestety stosowanie np. gazów obojętnych, czy filmów do tworzenia barier ochronnych. Występujący obecnie częsty problem osuszania termicznego komplikuje przebieg procesów utwardzania, który może być rozwiązany poprzez zastosowanie układów dwuskładnikowych wydajnie utwardzanych światłem UV.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Związki te przesunęły wrażliwość świetlną handlowo dostępnych PAG-ów w zakres bliskiego UV (UV-A) a niektóre z pochodnych do zakresu widzialnego; Dzięki temu możliwa stała się wysokowydajna inicjacja procesów fotopolimeryzacji kationowej, rodnikowej oraz hybrydowej przy zastosowaniu źródeł światła UV-LED o max. emisji 365nm, 395nm lub 385nm oraz Vis-LED z zakresu widzialnego 405nm oraz 420nm; Opracowane związki w procesie synergistycznego oddziaływania z solami jodoniowymi prowadza do konwersji na poziomie ok. 70% dla monomerów epoksydowych w trakcie fotopolimeryzacji kationowej zaś dla monomerów akrylowych (fotopolimeryzacja rodnikowa) uzyskiwane są konwersje w okolicach >95%; Możliwe jest uzyskanie wzrostu szybkości całego procesu, skrócenie czasu prowadzenia polimeryzacji, a tym samym możliwość obniżenia stężenia stosowanego układu inicjującego, a co za tym idzie bezpośrednio wzrost oszczędności wynikający z mniejszych nakładów finansowych zarówno na materiały (inicjatory) jak i na energię elektryczna; Opracowane układy będą mogły być stosowane w znacznie mniejszym stężeniu bez spowolnienia szybkości produkcji powłok polimerowych lub umożliwią wzrost szybkości produkcji. Technologia: Oferuje szeroki wachlarz możliwych aplikacji i poprzez wysoki stopień przereagowania w inicjowanych systemach wysokie bezpieczeństwo stosowania w branży poligraficznej, nawet a takich zastosowaniach jak druk opakowań dla farmacji i przemysłu spożywczego. Oferuje możliwość zastosowania niskotemperaturowych lamp LED-UV operujących w bliskim nadfiolecie, bez szkody na wydajności i prędkości inicjowanego procesu, co jest kluczowe w montażu delikatnych komponentów elektronicznych; Oferuje dużą wydajność procesu polimeryzacji, co daje duże bezpieczeństwo w stosowaniu tak utwardzanych wypełnień stomatologicznych a duża szybkość procesu poprawia komfort stosowania.

Zastosowanie rynkowe

1. branża poligraficzna, w której wykorzystywane są powłoki (farby i tusze) utwardzane UV; 2. branża elektroniczna, w których wykorzystuje się przewodzące kleje utwardzane światłem UV; 3. branża medyczna w specyficznych aplikacjach stomatologicznych, w której powszechnie stosuje się wypełnienia utwardzane UV.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska

NIP: 6750006257

Adres www: http://www.pk.edu.pl

Typ podmiotu: Jednostka naukowa

Forma ochrony

Zgłoszenie wynalazku

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby posiadają prawa własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Dodano 12 maja 2021 16:53

Wróć na stronę "Bazy"