Baza ekspertów


Logo wpisu Fundacja Partnerstwa Technologicznego TECHNOLOGY PARTNERS

Fundacja Partnerstwa Technologicznego TECHNOLOGY PARTNERS

Fundacja Partnerstwa Technologicznego TECHNOLOGY PARTNERS

Opis oferowanych usług

TECHNOLOGY PARTNERS - jednostka naukowo-badawcza (badania w zakresie nauk technicznych, zarządzania B+R+I, transfer technologii). Koordynator i wykonawca wielodyscyplinarnych projektów badawczych dużej skali, w tym międzynarodowych. Posiada status Centrum Zaawansowanych Technologii nadany przez Ministra Nauki w 2004 roku. Inicjuje i wspiera procesy służące racjonalnemu wykorzystaniu wiedzy dla działalności innowacyjnej i podejmuje praktyczne działania służące rozwojowi współpracy polskiego sektora nauki i techniki z przemysłem krajowym i zagranicznym. Aktywnie współpracuje z organizacjami przemysłowymi (od 2006 roku z grupą AIRBUS, z którą ma podpisaną Umowę Ramową o współpracy), realizując zlecone prace badawcze oraz współuczestnicząc w dużych międzynarodowych projektach, w szczególności w ramach programów UE (m.in. 7 PR, H2020). Działalność TECHNOLOGY PARTNERS prowadzona jest w ścisłej współpracy z członkami powołanego w 2001 roku wielodyscyplinarnego konsorcjum jednostek naukowo-badawczych, działającego jako Konsorcjum Technology Partners, w skład którego na koniec maja 2015 roku wchodzą: - Instytut Badawczy Dróg i Mostów - Instytut Logistyki Magazynowania - Instytut Mechaniki Precyzyjnej - Instytut Metali Nieżelaznych - Instytut Optyki Stosowanej - Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych - Instytut Zaawansowanych Technik Wytwarzania

Tagi

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Fundacja Partnerstwa Technologicznego TECHNOLOGY PARTNERS

NIP: 5262740203

Adres www: http://www.technologypartners.pl

Typ podmiotu: Przedsiębiorstwo

Wielkość: Małe

Obszary współpracy

Doradztwo technologiczne
Doradztwo finansowe
Doradztwo prawno-patentowe
Doradztwo prawne
Doradztwo – inne

Doświadczenie


Dodano 12 maja 2021 16:41

Wróć na stronę "Bazy"