Baza technologii


Logo wpisu Generatory liczb prawdziwie losowych

Generatory liczb prawdziwie losowych

Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej Sp. z o.o.

Opis technologii / usługi

Budowa nowych generatorów liczb prawdziwie losowych wykorzystujących informacje czasowe procesów metastabilnościowych pary (par) przerzutników.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

- niestałość czasu odpowiedzi układu przerzutnikowego jest zdecydowane łatwiejsza do uzyskania (i zachodzi w szerszym zakresie pracy układu) niż niestabilność stanu – przez co układ nie wymaga złożonych systemów kalibracji warunku początkowego przerzutnika i korekcji (wybielania) ciągu wyjściowego, - wykorzystanie pary układów przerzutnikowych i układu arbitrażu czasu propagacji, pozwala na uzyskanie symetrycznych i nieobciążonych rozkładów gęstości prawdopodobieństwa, a przez to bardzo wysokiej entropii generowanych liczb (co w procesach metastabilnościowych jest warunkiem trudnym do spełnienia), - układy tego typu charakteryzują się mniejszą wrażliwością na zmiany środowiskowe (np. zmiany temperatury), a co za tym idzie, spodziewana jest większa odporność na nieinwazyjne ataki typu side-channel, - okazuje się, że poszerzenie niestabilnego zakresu pracy (pod względem czasu) jest na tyle duże, iż istnieją możliwości implementacji proponowanej koncepcji w strukturach standardowych układów programowalnych CPLD i FPGA,

Zastosowanie rynkowe

- wszelkie rozwiązania wymagające liczb prawdziwie losowych, - kryptografia (np. do generacji losowych kluczy, losowe ziarno dla różnych algorytmów kryptograficznych), - statystyka (np. generacja liczb losowych z rozkładami o bardzo dobrych właściwościach statystycznych), - implementacje zarówno na poziomie krzemu (koprocesor) jak i w układach programowalnych (FPGA),

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej Sp. z o.o.

NIP: 7010360620

Adres www: http://www.ibs.pw.edu.pl

Typ podmiotu: Przedsiębiorstwo

Wielkość: Małe

Forma ochrony

Zgłoszenie wynalazku

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja
Sprzedaż praw własności
Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)
Umowa produkcyjna (podwykonawstwo)
Komercyjne usługi badawcze

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Dodano 12 maja 2021 16:53

Wróć na stronę "Bazy"