Baza technologii


Logo wpisu Grinfy moduł dla maszyn

Grinfy moduł dla maszyn

Grinfinity Sp. z o.o.

Opis technologii / usługi

Głównym projektu modułu Grinfy dla maszyn jest dostarczenie narzędzi do inteligentnego monitorowania i analizy wykorzystania maszyn ze szczególnym uwzględnieniem zużycia energii. Lista podstawowych funkcjonalności (wymagań) jest następująca: wyznaczenie czasu pracy urządzeń oraz czasu bezczynności (tryb IDLE), zaawansowana analiza przerw,obliczenie kosztu wytwarzania pojedynczych części (na podstawie analizy zużycia energii),wyznaczenie liczby produkowanych części z podziałem na rodzaje i typy,analiza zużycia energii w czasie w celu ocen efektywności energetycznej i identyfikacji potencjalnych usprawnień,analiza działania maszyny w tym wykrywanie anomalii oraz predykcja uszkodzeń.wyznaczenie obciążenia wykorzystania maszyny (bieg jałowy, obciążenie)weryfikacja efektywności z podziałem na zmiany pracowników (podział na 3 zmiany)analiza kilkuzmianowa (analiza w dłuższym okresie czasu) weryfikacja normatywanaliza czasu pracy z podziałem na detale do wytworzenia nietypowe wykorzystanie maszyny (detekcja anomalii w nietypowym obciążeniu maszyny)strażnik mocy (weryfikacja wykorzystania mocy zamówionej) wykresy czasowe porównanie kosztów produkcji jednego elementu na różnych maszynachpowiązanie kosztów i czasu produkcji danego elementu z daną wersją oprogramowania maszyny

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Wdrozenie Grinfy moduł dla maszyn umożliwi: 1. Ograniczenie kosztów produkcji 2. Monitorowanie zużycia energi on-line, 3. Bieżąc aptedykcja anomalii i uszkodzeń maszyn. 4.Wyznaczanie kosztów produkcji poszczególnych elementów. 5. Ograniczeie zużycia energii. 6. Moniotoring zadań i pracy prazcowników 7. Ogranicznie emiji CO2, 8. Mertyki CSR 9. Bieżąca informacja o stanie urządzeń w tym na dedykowaną aplikację mobilną (Android) 10. Analzę wyższych harminicznych z wykorzystaniem hardware Grinfy dla maszyn

Zastosowanie rynkowe

Grinfy moduł dla maszyn może być z powodzeniem wykorzystany do zarzadzania parkiem maszynowym w zakładzie produkcyjnym, w przemyśle.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Grinfinity Sp. z o.o.

NIP: 9721260463

Adres www: http://www.grinfinity.com

Typ podmiotu: Przedsiębiorstwo

Wielkość: Małe

Forma ochrony

Inna forma ochrony:
None

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Dodano 12 maja 2021 16:53

Wróć na stronę "Bazy"