Baza technologii


Logo wpisu Hydroksylacja epoksydowanego oleju sojowego przy uzyciou bioglikoli

Hydroksylacja epoksydowanego oleju sojowego przy uzyciou bioglikoli

Fundacja Partnerstwa Technologicznego TECHNOLOGY PARTNERS

Opis technologii / usługi

Przedmiotem wynalazku jest sposób otrzymywania hydroksylowanego oleju sojowego, przeznaczonego do syntezy elastomerów poliuretanowych. W sposobie wykorzystuje się bioglikol wytwarzany podczas hydrogenolizy odpadowej gliceryny powstającej podczas produkcji biopaliw jako produkt uboczny oraz bioglikol powstały podczas fermentacji cukru kukurydzianego, który jest łatwo odnawialny. Wykorzystanie tych surowców pozwala na utylizację szkodliwych dla środowiska naturalnego odpadów, które występują w znacznych ilościach i wymagają składowania oraz krótki czas reakcji.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Wykorzystanie ubocznych produktów powstających w trakcie wytwarzania biopaliw, które dotąd stanowiły uciążliwy odpad (wymagają składowania, stanowią zagrożenie dla środowiska); Krótki czas reakcji, od 1h.

Zastosowanie rynkowe

Otrzymany według wynalazku półprodukt stanowi pełnowartościowy surowiec do syntezy elastomerów poliuretanowych.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Fundacja Partnerstwa Technologicznego TECHNOLOGY PARTNERS

NIP: 5262740203

Adres www: http://www.technologypartners.pl

Typ podmiotu: Przedsiębiorstwo

Wielkość: Małe

Forma ochrony

Zgłoszenie wynalazku

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:53

Wróć na stronę "Bazy"