Baza technologii


Logo wpisu iHORTi – inteligentny system zarządzania gospodarstwem warzywniczym

iHORTi – inteligentny system zarządzania gospodarstwem warzywniczym

Primaris Sp. z o.o. SP.K.

Opis technologii / usługi

iHORTi to rozwinięcie idei rolnictwa precyzyjnego przez maksymalizację plonów pod względem ich wysokości i jakości przy minimalizacji nakładów, obecnie w postaci zużycia wody i energii dla wielkoobszarowego gospodarstwa ogrodniczego. Projekt wpisuje się w ideę rolnictwa zrównoważonego i adaptacji gospodarki do zmian klimatu. Poprzez automatyzację procesu zbierania danych pozwala na precyzyjne i bieżące gromadzenie danych o wykonywanych pracach polowych. Uniwersalność cyfrowych modułów instalowanych w maszynach i narzędziach polowych daje możliwość dotarcia do praktycznie każdego klienta, niezależnie od typu i rodzaju używanych przez niego maszyn polowych. Inteligentne algorytmy predykcyjne dla procesów nawadniania upraw polowych są pierwszym krokiem w stronę nie tylko precyzyjnego, ale inteligentnego rolnictwa, gdzie mechanizmy sztucznej inteligencji wspierają procesy decyzyjne w gospodarstwie. Przewidziany do wdrożenia system decyzyjny w obrzeże nawadniania, które jest w warzywnictwie najistotniejszą z prac polowych ze względu na oddziaływanie na jakość i wysokość plonu, będzie korzystał z danych gromadzonych przez lokalne stacje pogodowe, zdjęcia satelitarne, mapy geodezyjne 3D, cyfrowe mapy zasobności i struktury gleby i in.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Najistotniejszym wyróżnikiem system iHORTi jest automatyzacja procesu zbierania, zarządzania i raportowania danych poprzez zastosowanie cyfrowych modułów sterujących montowanych we wszystkich rodzajach maszyn polowych. Stanowiący integralną część iHORTi, system inteligentnego wspierania procesów decyzyjnych dotyczących procesu nawadniania, który jest sprzężony z modułami wykonawczymi instalowanymi w deszczowniach, będzie jedynym tego typu rozwiązaniem proponowanym na rynku. Żadne z dostępnych rozwiązań nie jest dedykowane dla prac w gospodarstwach warzywniczych, a co za tym idzie tylko częściowo są one w stanie wspierać proces produkcyjny w tej gałęzi rolnictwa. Korzyści producenta maszyn: Zwiększenie sprzedaży dzięki możliwości wejścia na nowe rynki oczekujące innowacyjnych produktów. Zwiększenie marżowości sprzedaży dzięki dostarczaniu wyższej wartości dla końcowego odbiorcy. Odróżnienie się od konkurencji, wyjście z rynku maszyn na rynek zintegrowanych rozwiązań rolniczych. Odejście od konkurowania głównie ceną.

Zastosowanie rynkowe

Największym konsumentem wody w skali świata jest rolnictwo, dlatego postępujące ograniczenie dostępności wody słodkiej najsilniej wpływa na wydajność produkcji rolnej. Polska jest liczącym się w Europie producentem owoców, warzyw i roślin ozdobnych. Aby zachować pozycję konkurencyjną, polscy ogrodnicy muszą utrzymać wysoką jakość swoich produktów, przy stałym dążeniu do redukcji kosztów. Czynnikiem istotnie wpływającym na wysokość i jakość plonu w polskich warunkach klimatycznych jest susza glebowa. Dlatego nawadnianie upraw ogrodniczych stało się nieodzownym elementem efektywnej produkcji. Ważnym czynnikiem ograniczającym rozwój nawodnień w Polsce, a przez to i intensyfikację produkcji ogrodniczej są niedostateczne zasoby wody. Polska należy do krajów o stosunkowo niewielkich zasobach wodnych w porównaniu do innych państw Unii Europejskiej. Jednocześnie badania prowadzone przez Instytut Ogrodnictwa wskazują, że 80% użytkowników systemów nawodnieniowych deklarowało, że nawadnia „na oko”, nie stosując żadnych wiarygodnych kryteriów szacowania potrzeb nawodnieniowych i monitoringu zużycia wody. Przy określonej ilości dostępnej wody a także rosnącym zapotrzebowaniu wynikającej z intensyfikacji produkcji roślin i zmian klimatycznych, jesteśmy zmuszeni do poszukiwania jak najbardziej efektywnych metod nawadniania. Odpowiedzią na tak zidentyfikowaną potrzebę jest stworzenie inteligentnego systemu nawadniania dla gospodarstw ogrodniczych.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Primaris Sp. z o.o. SP.K.

NIP: 5213627636

Adres www: http://www.primaris.eu

Typ podmiotu: Przedsiębiorstwo

Wielkość: Małe

Forma ochrony

Chronione prawem autorskim

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja
Sprzedaż praw własności
Umowa produkcyjna (podwykonawstwo)

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Dodano 12 maja 2021 16:53

Wróć na stronę "Bazy"