Baza technologii


Logo wpisu IndoorNavi Tehnology

IndoorNavi Tehnology

IndoorNavi Sp. z o.o.

Opis technologii / usługi

Technologia IndoorNavi służy do określania lokalizacji użytkownika lub przedmiotu w przestrzeni zamkniętej (budynki, tunele, hale, obiekty podziemne) w czasie rzeczywistym. Technologia działa jak Google maps dla budynków. Podstawowym zagadnieniem jakie rozwiązuje technologia IndoorNavi to precyzyjna lokalizacja użytkowników i obiektów w czasie rzeczywistym oraz przekazanie tej informacji do bazy danych. Funkcjonalność technologii znacznej mierze jest oparta na urządzeniach nadawczo-odbiorczych, które umożliwiają: -precyzję lokalizacji urządzeń w zasięgu systemu do ok 10cm -wymianę danych pomiędzy urządzeniami w architekturze typu Mesh -precyzję lokalizacji użytkowników smartphonów na podstawie sygnału charakterystycznego dla Bluetooth na poziomie +-1m. Najważniejszymi cechami technologii są: -Lokalizacja i nawigacja użytkowników po kompleksach budynków -System bezpieczeństwa oparty o lokalizację w czasie rzeczywistym nadajników dostarczanych jako kontrola dostępu do obiektu -System powiadomień i alarmów oparty o uprawnienia użytkowników do poruszania się po określonych obszarach -Moduł analizy zebranych danych z uwzględnieniem lokalizacji jako kryterium -Moduł zarządzania użytkownikami i uprawnieniami określonymi przez lokalizację Stworzona platforma jest technologią będącą podstawą do tworzenia kompletnych serwisów dedykowanych do poszczególnych gałęzi przemysłu, w których wykorzystanie informacji o precyzyjnej lokalizacji obiektu lub osoby stanowi istotną wartość dodaną.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Technologia IndoorNavi to stabilny system lokalizacji i nawigacji w przestrzeni zamkniętej. Tym co wyóżnia IndoorNavi jest możliwość komunikacji z użytkownikiem w czasie rzeczywistym. Oferowane na rynku rozwiązania (np. Accent Systems, April Brothers,BKON,Bluecats,Estimote,Kontakt.io,Lightcurb,Minew,MPact,RECO,RedBear Lab,Sensortag, Todally)są oparte o inny rodzaj komunikacji urządzeń. IndoorNavi jest technologią posiadającą lepsze wsparcie ze strony urządzeń mobilnych, jest rozwiązaniem tańszym. IndoorNavi jako technologia posiada szerokie spektrum rynku odbiorców, może być aplikowana w produktach dedykowanych różnym branżom, większość oferowanych rozwiązań ograniczone zastosowanie dla jednej branży,np medycznej. Kluczową innowacją w technologii IndoorNavi jest innowacja produktowa. IndoorNavi stanowi produkt na poziomie technologii choć można wskazać jego wielowarstwowość i innowacyjny wpływ na proces lokalizacji użytkowników w przestrzeni zamkniętej: Bezprzewodowa wymiana danych pomiędzy nadajnikami Dokładność do 35cm w lokalizacji urządzeń wyposażonych w moduł IndoorNavi do monitorowania Rozwój algorytmów lokalizacyjnych – wybiegających znacznie poza metodę triangulacji Budowa modułowa urządzeń nadawczo–odbiorczych pozwalających na ich rozbudowę o dodatkowe sensory. Prostota instalacji dzięki architekturze typu mesh. Rozwój aplikacji serwerowej do zarządzania systemem Integracja z istniejącymi już systemami.

Zastosowanie rynkowe

IndoorNavi posiada szerokie spektrum rynku odbiorców i może być aplikowana w produktach dedykowanych dla różnych branż. W przypadku technologii mówimy o jej adaptacji dla danej branży.IndoorNavi może zostać zaadaptowane dla szpitali, gdzie monitorowanie pracowników,pacjentów, sprzętu ma kluczowe znaczenie w kwestii optymalizacji pracy personelu jak i wiedzy na temat wykorzystania środków medycznych. Innym przykładem wdrożenia jest branża hotelarska, gdzie IndoorNavi daje możliwość wprowadzenia usługi wirtualnego concierge, podniesienie jakości usług, optymalizacja pracy personelu. Analogiczne podejście można przedstawić dla większości typów budynków użyteczności publicznej jak urzędy, muzea, dworce, lotniska czy budynków technicznych takich jak hale produkcyjne/logistyczne. W budynkach komercyjnych gdzie zastosowanie IndoorNavi jest znaczącym krokiem w kierunku przekształcania obecnych konstrukcji na tzw. Smart Building, w których informacja o bieżącym wykorzystaniu powierzchni przez użytkowników wpływa na zarządzanie zasobami energii (klimatyzacja, oświetlenie). W ich przypadku IndoorNavi stanowi kluczowy kanał komunikacji pomiędzy użytkownikami a samym operatorem budynku. Nasza technologia wpisującą się w zagadnienia smart building i smart city. Zgodnie z raportem Garnera z 2014r. rynek urządzeń Internetu Rzeczy osiągnie 25 bilionów urządzeń co da wartość rynku 2 Trylionów dolarów. Inteligentne systemy redukują koszty funkcjonowania praktycznie od momentu wdrożenia systemów.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: IndoorNavi Sp. z o.o.

NIP: 5783121129

Adres www: http://indoornavi.me/

Typ podmiotu: Przedsiębiorstwo

Wielkość: Małe

Forma ochrony

Chronione prawem autorskim

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby posiadają prawa własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Dodano 12 maja 2021 16:53

Wróć na stronę "Bazy"