Baza technologii


Logo wpisu IndoorNavi

IndoorNavi

IndoorNavi Sp. z o.o.

Opis technologii / usługi

Technologia IndoorNavi jest rozwiązaniem będącym podstawą dla systemów informatycznych opartych o precyzyjną informację (zastosowana technologia Ultra Wide Band (UWB) pozwala osiągnąć dokładność lokalizacji ok 0,5m) na temat lokalizacji "otagowanych" obiektów w zdefiniowanej przestrzeni. Informacja o lokalizacji obiektów jest dostarczana na serwer w czasie rzeczywistym, a system na podstawie otrzymanych informacji realizuje zadania: Monitoringu obiektów w zdefiniowanych strefach, Kontrola dostępu do stref, Alerty o naruszeniu stref w sposób nieautoryzowany, Blokowanie/odblokowywanie treści ze względu na lokalizację obiektów, Tworzenie historii lokalizacji obiektów w przestrzeni, Analityka aktywności obiektów, Analityka przestrzeni (wykorzystanie obszaru). Tym samym technologia IndoorNavi rozwiązuje problem braku wiedzy na temat lokalizacji obiektów w przestrzeni zamkniętej. Na podstawie tej informacji można tworzyć złożone systemy, które korzystające ze wspólnej bazy wiedzy na temat lokalizacji obiektów w przedsiębiorstwie dostarczają znaczącą wartość dodaną. Technologia IndoorNavi składa się z trzech warstw: Warstwy Sprzętowej - Tagów (niewielkich urządzeń bateryjnych, przyczepianych do obiektów, które można wyposażyć w dodatkowe sensory), Anchorów (urządzeń umieszczanych na stałe w danej przestrzeni co ok 75m, urządzenia te komunikują się ze sobą bezprzewodowo tworząc architekturę MESH i odpowiadają za monitorowanie lokalizacji Tagów i przekazanie informacji o ich lokalizacji na serwer) Warstwy Zarządczej - aplikacja serwerowa działająca w chmurze lub na serwerze dedykowanym klienta. Aplikacja pozwala na sprawne wdrożenie technologii, a następne sprawne i efektywne zarządzanie systemem z poziomu przeglądarki internetowej. Warstwa Zarządzająca pozwala na zarządzanie również urządzeniami zdefiniowanymi w ramach instalacji. Warstwy Danych i Analityki - aplikacja serwerowa złożona z bazy danych przechowujących informacje o likalizacji oraz aplikacji analitycznej Warstwę Zarządczą oraz Warstwę Danych i Analityki można integrować z istniejącymi systemami poprzez API. W ten sposób można przekazywać dane o lokalizacji obiektów do innych systemów lub innych warstw (np warstwy mobilnej lub warstwy automatyki budynków).

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Technologia IndoorNavi wyróżnia się kompletnością i elastycznością. Zastosowanie technologii UWB zapewnia: Wyższą precyzję lokalizacji niż ta uzyskiwana z technologiami Bluetooth i Wi-Fi Brak interferencji z innymi systemami działającymi w częstotliwości 2,4 GHz (Bluetooth, Wi-Fi) Dwukierunkową komunikację, a tym samym zdalne zarządzanie nad całą instalacją Możliwość dołączenia dodatkowych sensorów poprzez port UART (znajdujący się w Tagu) i przesyłanie mierzonych wartości na serwer Warstwa serwerowa do dynamicznego zarządzania urządzeniami oraz gromadzonymi danymi Anchory posiadają funkcje autokalibracji, co w znaczący sposób obniża koszty wdrożenia technologii w danej przestrzeni. IndoorNavi pozwala na prowadzenie monitoringu obiektów (osoby lub urządzenia) w określonej przestrzeni w czasie rzeczywistym. Ze względu na otwartą achitekturę technologii istnieje możliwość łatwej integracji z innymi systemami poprzez API. Technologia tworzona jest w taki sposób aby można było tworzyć własne rozwiązania w oparciu o IndoorNavi. Warstwa zarządcza może stanowić osobna aplikację jak również działać jako Plug-In dla bardziej złożonych systemów. Podmiot wdrażający technologię IndoorNavi otrzymuje system dostarczający precyzyjną informację na temat monitorowanych obiektów. Zgromadzone dane pozwalają na stworzenie analiz aktywności monitorowanych obiektów ze względu na przestrzeń, w której operują lub ze względu na intensywność aktywności w danej przestrzeni. Ważnym aspektem wdrożenia technologii IndoorNavi jest prostota skalowalności systemu na większą przestrzeń (większy obszar, kolejne piętra, dodanie kolejnych obiektów do systemu). Skalowalność jest osiągana przez dodanie kolejnych Anchorów i Tagów do systemu, bez konieczności ingerencji w już działającą cześć systemu.

Zastosowanie rynkowe

Zastosowanie rynkowe technologii IndooraNavi powinno się rozpatrywać nie ze względu na branżę, a ze względu na charakterystykę procesów jakie można optymalizować dzięki niej. Informacja o lokalizacji obiektów/zasobów (osoby, sprzęt) w przedsiębiorstwie w czasie rzeczywistym jest informacją kluczową dla monitorowania efektywności realizacji zadań oraz optymalizacji wykorzystania sprzętu. Jednocześnie jest to informacja, która stanowi o bezpieczeństwie wewnątrz przedsiębiorstwa. Przykładowe zastosowania: System monitorowania zasobów - Tagi umieszczone przy wózkach widłowych, sztaplarkach lub innych maszynach dostarczą informacji na temat ich aktywności i wykorzystania w trakcie pracy. Zebrana informacja o lokalizacji w czasie rzeczywistym pozwala na tworzenie map ciepła dla danego obiektu. Analogicznie można monitorować różnego rodzaju wózki (sklepowe, bagażowe, magazynowe i inne), System kontroli czasu pracy - Tag zespolony razem z kartą dostępową (NFC/RFiD) dostarcza możliwość rejestracji czasu pracy gdy pracownik dotrze na miejsce pracy (realizacji zadania). Jednocześnie informacja o lokalizacji pracownika pozwala na odblokowania treści/funkcjonalności tylko w miejscu realizacji zadania (moduł raportowania, instrukcje, wsparcie, dostęp do zasobów). System kontroli dostępu - Tag zespolony razem z kartą dostępową (NFC/RFiD) dostarcza informacji o lokalizacji pracowników. System dynamicznie rejestruje lokalizacje osób oraz ich dostęp do zdefiniowanych stref. Informacja o lokalizacji pozwala na natychmiastowe podniesienie alarmu w przypadku naruszenia strefy gdy pracownik/gość nie ma do niej dostępu. System pozwala na dynamiczne definiowanie stref dostępu dla danych typów użytkowników. System nadzoru nad podwykonawcami - Tag zespolony razem z kartą dostępową (NFC/RFiD) dostarcza informacji o lokalizacji pracowników. System dynamicznie rejestruje lokalizacje osób oraz ich dostęp do zdefiniowanych stref. Jednocześnie informacja o lokalizacji pracownika pozwala na odblokowania treści/funkcjonalności tylko w miejscu realizacji zadania (moduł raportowania, instrukcje, wsparcie, dostęp do zasobów). System gromadzi informacje o czasie wykonania zlecenie, zaangażowanych zasobach oraz dostarczy dzienne raporty z postępu prac np. w postaci graficznej. Zgromadzona histora pozwala na weryfikację zleceń i skrócenie czasu odbioru oraz fakturowania. System wsparcia dla operatorów budynków - system zawierający w sobie system kontroli dostępu oraz system nadzoru nad podwykonawcami. Pracownicy techniczni posiadający Tag mogą być nawigowani do lokalizacji/zadań związanych z utrzymaniem budynku (naprawy, serwis, inne prace techniczne). System dynamicznie przydziela zadania pracownikom ze względu na ich kompetencje, uprawnienia i lokalizacje. W ten sposób optymalizuje czas do realizacji zadań.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: IndoorNavi Sp. z o.o.

NIP: 5783121129

Adres www: http://indoornavi.me/

Typ podmiotu: Przedsiębiorstwo

Wielkość: Małe

Forma ochrony

Chronione prawem autorskim

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Dodano 12 maja 2021 16:53

Wróć na stronę "Bazy"