Baza technologii


Logo wpisu Indoorway InSites 4.0: mikrolokalizacja do poprawy efektywności i bezpieczeństwa

Indoorway InSites 4.0: mikrolokalizacja do poprawy efektywności i bezpieczeństwa

Indoorway sp. z o.o.

Opis technologii / usługi

Indoorway dostarcza dokładne dane lokalizacyjne oraz narzędzia do analizy ruchu w przestrzeniach przemysłowych. Lokalizuj w czasie rzeczywistym wszelkie ruchome obiekty zaangażowane w kluczowe procesy produkcji (np. komponenty, półprodukty, narzędzia, ruchome środki trwałe) i logistyki wewnętrznej (np. wózki widłowe, wózki AGV, pociągi holownicze, pracowników), a następnie przeanalizuj jak poprawić wydajność kluczowych procesów.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Indoorway wspiera firmy przemysłowe na wielu płaszczyznach: WYKORZYSTANIE ZASOBÓW Monitorując wykorzystanie narzędzi, komponentów i pojazdów w czasie rzeczywistym, możesz ocenić ich wydajność, a następnie porównać dane między zmianami, rodzajami aktywów lub innymi wskaźnikami. Taka analiza pozwala na wskazanie najbardziej optymalnego sposobu wykorzystania zasobów i łatwe wykrycie wszelkich nieprawidłowości. Zbieranie pomiarów ruchu umożliwia wprowadzenie efektywniejszych praktyk, definiowanie wskaźników pomiarowych oraz monitorowanie odchylenia od przyjętych standardów. Lepsze wykorzystanie zasobów nie tylko poprawia produktywność, ale może również pomóc obniżyć koszty operacyjne, np. poprzez optymalizację liczby wózków widłowych. LEAN MANUFACTURING Jedynie znajomość rzeczywistych i dokładnych danych dotyczących procesów produkcyjnych oraz logistycznych pozwala na minimalizację strat i eliminację nieefektywności. Dzięki Indoorway możesz w czasie rzeczywistym śledzić lokalizację wszystkich ruchomych zasobów zaangażowanych w kluczowe procesy i na tej podstawie generować regularne raporty, które umożliwią wykrycie odchyleń i nieprawidłowości. Nie możesz poprawić tego czego nie mierzysz. Dzięki Indoorway masz pewność, że wyciągasz wnioski opierając się na dokładnych oraz spójnych danych. BEZPIECZEŃSTWO PRACOWNIKÓW Dzięki niewielkich rozmiarów lokalizatorom, które mogą być noszone przez członków załogi lub podwykonawców, Indoorway pokazuje ich lokalizację w czasie rzeczywistym. W rezultacie możesz np. wprowadzić ostrzeżenia dla nieautoryzowanych wejść na daną przestrzeń, wykryć strefy z najwyższym ryzykiem wypadków albo niezwłocznie otrzymać informację, czy w przypadku zagrożenia wszyscy dotarli do strefy ewakuacyjnej. AUTOMATYZACJA PROCESÓW Dodanie kontekstu lokalizacyjnego do istniejących procesów może zmniejszyć liczbę działań manualnych, o których muszą pamiętać pracownicy, a tym samym poprawić i zwiększyć wydajność procesów. Pomyśl, jak dobrze byłoby dostać powiadomienie o niedoborach produktów w toku przy poszczególnych gniazdach produkcyjnych, zaburzeniu zasady FIFO, lub mieć pewność, że operator wózka widłowego obrał najbardziej optymalną trasę do przewiezienia komponentów. Przez wykorzystanie dedykowanego API, dane pomiarów ruchu dostarczane przez Indoorway mogą zostać dodane do stosowanych w Twoim zakładzie systemów klasy ERP.

Zastosowanie rynkowe

Rozwiązanie dedykowane dla przestrzeni przemysłowych InSites 4.0 Panel analityczny przedstawia pomiary ruchu w formie map ciepła oraz zindywidualizowanych raportów, które umożliwiają prowadzenie wnikliwych analiz. Dodatkowo w panelu dostępna jest funkcja wyświetlania aktualnej lokalizacji wybranego obiektu lub grupy obiektów oraz odtworzenia historycznych zapisów ruchu. Urządzenia lokalizacyjne Infrastruktura Indoorway składa się z Hubów instalowanych na ścianach lub suficie oraz Tagów, które można wręczyć pracownikom lub przymocować do ruchomych obiektów. Instalacja całego systemu oraz uruchomienie zbierania danych może zostać zrealizowane nawet w jeden dzień. Indoorway API Dzięki API dane lokalizacyjne Indoorway mogą zostać zintegrowane z systemami ERP. Dodanie informacji o lokalizacji poszczególnych zasobów do danych gromadzonych w systemach ERP zapewnia bardziej szczegółowy wgląd w procesy produkcyjne i logistyczne, a także otwiera nowe możliwości automatyzacji.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Indoorway sp. z o.o.

NIP: 7123329089

Adres www: https://www.indoorway.com

Typ podmiotu: Przedsiębiorstwo

Wielkość: Małe

Forma ochrony

Chronione prawem autorskim

Poziom gotowości technologicznej

TRL 7

Forma komercjalizacji

Licencja

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Dodano 12 maja 2021 16:53

Wróć na stronę "Bazy"